Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 301/06Usnesení ÚS ze dne 27.04.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
Věcný rejstříkkatastr nemovitostí/vklad
řízení/přerušení
katastr nemovitostí/záznam
EcliECLI:CZ:US:2006:3.US.301.06
Datum podání29.03.2006
Napadený akt

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

265/1992 Sb., § 5

71/1967 Sb., § 29


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 301/06 ze dne 27. 4. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 301/06

Ústavní soud rozhodl dne 27. dubna 2006 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy a soudců Vlasty Formánkové a Vladimíra Kůrky mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. Š., zastoupeného Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 51/39, proti rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov ze dne 24. ledna 2006, čj.

V-7096/2005-610, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí orgánu veřejné moci - Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen "účastník řízení"). Účastník řízení touto ústavní stížností napadeným rozhodnutím přerušil řízení o návrhu stěžovatele na povolení vkladu vlastnického práva k v návrhu vypočteným pozemkům. Účastník řízení tak rozhodl proto, že dne 23. ledna 2006 obdržel stejnopis žaloby podané třetí osobou u Okresního soudu v Trutnově, kterou se tato třetí osoba domáhala určení neplatnosti kupní smlouvy, na jejímž základě stěžovatel měl vlastnické právo k pozemkům nabýt. Účastník řízení dovodil, že dané soudní řízení představuje řízení o předběžné otázce ve smyslu § 29 odst. 1 správního řádu, podle nějž je účastník povinen vyčkat pravomocného rozhodnutí v uvedeném soudním řízení.

Proti rozhodnutí účastníka řízení nebylo odvolání přípustné a stěžovatel neúspěšně uplatnil podnět k přezkumu mimo odvolací řízení u Odboru kontroly a dohledu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. V zachované lhůtě pak podává proti rozhodnutí účastníka řízení ústavní stížnost. V ústavní stížnosti stěžovatel argumentuje, že postup účastníka řízení byl nezákonný a dokonce protiústavní, a analyzuje s tímto tématem související judikaturu Ústavního soudu. Podle stěžovatele je probíhající soudní řízení u Okresního soudu v Trutnově pochybné, není vůbec důvodné a jeví se účelovým. Tím vším účastník řízení porušil čl. 11 Listiny základních práv a svobod, dále jen "Listina", a čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 Listiny.

Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná. Ústavní soud odkazuje stěžovatele pro bližší důvody na nález II. ÚS 94/99 (Sb.n.u.ÚS, sv. 17, str. 91), kterým ostatně argumentuje též stěžovatel. Podle právního závěru nálezu II. ÚS 94/99 "ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, taxativním způsobem vymezuje, z jakých hledisek přezkoumává katastrální úřad v řízení o povolení vkladu skutečnosti právně významné před vydáním rozhodnutí. S ohledem na charakter řízení před katastrálním úřadem se jedná o přezkoumávání listin, odůvodňujících provedení vkladu. V případě, že správní orgán má pochybnosti o platnosti předmětných smluv z důvodu podané určovací žaloby s tím, že na posouzení předběžné otázky o vlastnictví k předmětným nemovitostem závisí i správné rozhodnutí o vkladu práv do katastru nemovitostí, je tento katastrální úřad povinen řízení přerušit až do doby rozhodnutí soudu o vlastnických vztazích..... Rozhodování o existenci či neexistenci věcného práva přitom nepřísluší katastrálnímu úřadu, ale soudu. Katastrální úřad si nemůže proto o této otázce zjednat jasno sám, ale musí vyčkat pravomocného rozhodnutí soudu." V souladu s tímto právním názorem postupoval též účastník řízení v této věci, když z tohoto nálezu nelze naopak vůbec dovodit, jak mylně tvrdí stěžovatel, že by návrh na zahájení určovacího řízení před obecným soudem musel být podán před podáním samotného návrhu na vklad.

Argumenty stěžovatele směřující proti žalobnímu návrhu třetí osoby uplatněnému žalobou před Okresnímsoudem v Trutnově se v tomto rozhodnutí Ústavní soud nemohl zabývat, neboť je vázán vymezením petitu ústavní stížnosti, která napadá jen rozhodnutí účastníka řízení a nikoliv jakýkoliv rozsudek obecného soudu.

Z uvedených důvodů byla ústavní stížnost stěžovatele jako zjevně neopodstatněná odmítnuta podle ust. § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2006

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru