Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2967/09 #1Usnesení ÚS ze dne 26.02.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
SOUD - MS Brno
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:3.US.2967.09.1
Datum podání18.11.2009
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2967/09 ze dne 26. 2. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. P. Ch., proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2009 č. j. 6 Ads 94/2009-164 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2006 č. j. 12 Ca 40/2005-46, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, opatřeným datem 16. 11. 2009 a značkou 09/1337-T/Ch, které bylo označeno jako ústavní stížnost, se stěžovatel (bez právního zastoupení) domáhal zrušení výše uvedených rozhodnutí obecných soudů.

Vzhledem k tomu, že daný návrh byl stižen vadami - stěžovatel, jak již bylo zmíněno, nebyl v řízení zastoupen advokátem, neboť k návrhu nebyla přiložena plná moc advokáta, a také návrh byl sepsán přímo stěžovatelem, Ústavní soud stěžovatele vyzval k jejich odstranění přípisem ze dne 10. 12. 2009 č. j. III. ÚS 2967/09-7, k čemuž mu stanovil lhůtu v trvání 60 dnů. Tuto výzvu pak stěžovatel převzal dne 23. 12. 2009.

Podáním ze dne 22. 2. 2010, jež bylo označeno (zřejmě) jako "1) Doplnění podání, vyrozumění, 2) Žádost o adekvátní prodloužení a posunutí lhůty", stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že se mu ve stanovené lhůtě nepodařilo zajistit právní zastoupení a že musí žádat Českou advokátní komoru (ČAK) o "ustanovení" advokáta" a že (zřejmě) protiprávním jednáním třetí osoby nemůže .... (nesrozumitelné) kopírovat ani sepisovat podání."

Ing. P. Ch. coby stěžovatel se účastnil desítek řízení před Ústavním soudem, přičemž mu po doručení ústavní stížností napadeného rozsudku Nejvyššího správního soudu bylo nepochybně známo, že v případném řízení o ústavní stížnosti musí být zastoupen advokátem. Stěžovateli byl přitom předmětný rozsudek, jak patrno z ručně zapsaného data na kopii tohoto rozhodnutí, doručen dne 16. 9. 2009 (nejpozději však dne 16. 11. 2009, neboť tímto dnem je datována ústavní stížnost), takže do dnešního dne měl dostatečný časový prostor (až téměř 6 měsíců) pro to, aby si právní zastoupení pro řízení před Ústavním soudem obstaral, a to i prostřednictvím ČAK. Toto však - ani přes následnou výzvu Ústavního soudu - neučinil, přičemž Ústavnímu soudu nesdělil žádné konkrétní skutečnosti, proč nebylo možné výzvě vyhovět a proč tedy žádá o prodloužení lhůty k odstranění vad podání. Stěžovatelovo sdělení, že se musí obrátit na ČAK, tak samo o sobě důvodem pro prodloužení lhůty být nemůže, to stejné pak platí pro jeho blíže nerozvedené a ničím nedoložené tvrzení, že nemůže činit žádná podání.

Protože stěžovatel ve stanovené lhůtě vady svého návrhu neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než jej mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. února 2010

Jiří Mucha v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru