Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2922/12 #1Usnesení ÚS ze dne 15.11.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Most
Soudce zpravodajKůrka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:3.US.2922.12.1
Datum podání31.07.2012
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2922/12 ze dne 15. 11. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci ústavní stížnosti M. M., proti postupu orgánů činných v trestním řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 31. 7. 2012, označeným jako ústavní stížnost, brojil stěžovatel proti postupu orgánů činných v trestním řízení. Jelikož z textu stěžovatelova podání nebylo zcela zřejmé, čeho se domáhá, a proti kterému postupu či rozhodnutí orgánů veřejné moci své podání směřuje, byl přípisem ze dne 28. 8. 2012 vyzván k odstranění vad podání, v prvé řadě pak vady spočívající v absenci povinného zastoupení advokátem.

Na základě poučení uvedeného ve výzvě k odstranění vad podání se stěžovatel obrátil na Českou advokátní komoru, která mu rozhodnutím svého předsedy určila jako advokáta pro dané řízení u Ústavního soudu J. B. Toto určení však bylo následně Českou advokátní komorou zrušeno, neboť v době určení stále trvalo ustanovení J. R. stěžovatelovým obhájcem. O této skutečnosti byl Ústavní soud informován shora jmenovanou advokátkou.

Stěžovatel byl proto vyrozuměn přípisem ze dne 4. 10. 2012, že nebude-li Ústavnímu soudu ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto přípisu (jenž byl stěžovateli doručen dne 8. 10. 2012) doručeno doplnění ústavní stížnosti sepsané stěžovatelovým advokátem, bude muset být jeho podání odmítnuto.

Stěžovatel sice v přípisu ze dne 26. 10. 2012 uvádí, že mu byl dne 19. 10. 2012 ustanoven nový obhájce, Ústavnímu soudu však nebylo ve výše stanovené lhůtě - ani později - doručeno žádné podání jím vypracované, a Ústavní soud ani nebyl v souvislosti se stěžovatelovým podáním žádným advokátem jakkoli kontaktován.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než se uchýlil k aplikaci ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem projednávaný návrh bez jednání odmítnout, neboť zákonnou lhůtu k podání ústavní stížnosti není možno - mj. i prizmatem principu rovnosti - opakovaně prodlužovat cestou dalších soudcovských lhůt.

Pouze pro úplnost a stěžovateli případně na vysvětlenou se sluší uvést, že v případě jeho podání bylo lze uvažovat i o jeho odložení ve smyslu ustanovení § 41 písm. a) zákona o Ústavním soudu; jen z důvodu mimořádného ohledu k požadavku šetřit podstatu a smysl základních práv byl přesto vyzýván k odstranění jeho vad.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. listopadu 2012

Vladimír Kůrka v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru