Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 292/96Usnesení ÚS ze dne 26.11.1996

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:3.US.292.96
Datum podání25.10.1996

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 292/96 ze dne 26. 11. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 292/96-8

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele L.P., zastoupeného advokátem JUDr. V.L., o návrhu z 24. října 1996, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, který Ústavní soud obdržel 25. října 1996, se stěžovatel domáhal přezkoumání rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, jímž mu dne 18. října 1996 soud, ve věci vedené pod sp. zn. 27 C 121/96, uložil povinnost ve lhůtě 10 dnů doplnit návrh z 28. dubna 1996 a označit bydliště žalovaných. Uvedl, že citované rozhodnutí považuje za nesprávné, když v žalobě, směřující proti V.H., JUDr. D.P., vedoucí oddělení milostí Ministerstva spravedlnosti ČR, a JUDr. J.Ch., vedoucí odboru pro styk s veřejností K, uvedl kromě jména také jejich funkci s udáním místa, kde došlo ke skutečnosti, zakládající jeho právo na náhradu škody. Proto navrhl, aby Ústavní soud usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 zrušil jako rozhodnutí, které je v rozporu s čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný /§ 72 odst. 1 písm. a) a odst. 2, § 43 odst. 1 písm. c) zák. č.182/1993 Sb./.

Z obsahu stížnosti navrhovatele a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18. října 1996, sp. zn. 27 C 121/96, bylo nepochybně zjištěno, že stížnost, směřující proti citovanému usnesení soudu, je zjevně neopodstatněná. Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl v souladu s § 43 odst. 1 občanského soudního řádu, když stěžovatele, ve věci sp. zn. 27 C 121/96 navrhovatele, vyzval k doplnění neúplného podání, které nemělo náležitosti v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 obč. soudního řádu, tj. údaje o bydlišti žalovaných účastníků.

Pro výše uvedené rozhodl Ústavní soud tak, jak ve výroku obsaženo /§ 43 odst. 1 písm. c) zák. č.182/1993 Sb./.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 26. listopadu 1996

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru