Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2909/17 #1Usnesení ÚS ze dne 31.10.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 1
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:3.US.2909.17.1
Datum podání14.09.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2909/17 ze dne 31. 10. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Miroslava Šebesty, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. června 2017 č. j. 33 Cdo 2529/2017-179, sp. zn. 33 Cdo 2533/2017, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2016 č. j. 39 Co 270/2016-140, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. ledna 2017 č. j. 39 Co 425/2016-162 a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 16. května 2016 č. j. 24 C 192/2013-124, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 14. 9. 2017, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh (ústavní stížnost) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 9. 10. 2017. Od následujícího dne počala stěžovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 24. 10. 2017.

Jelikož stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí do dnešního dne neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Pouze nad rozhodný důvod pro odmítnutí ústavní stížnosti Ústavní soud doplňuje, že nepřehlédl přílohu k ústavní stížnosti nadepsanou "Právní posouzení důvodnosti ústavní stížnosti", z níž vyplývá, že byla sepsána advokátem Mgr. Pavlem Raichlem. V jejím závěru (body 13. a 14.) se uvádí: "Z právního posuzování dané věci tak vyplývá závěr, že obecné soudy postupovaly v souladu s dotčenými právními předpisy, stejně jako nebylo porušeno žádné ústavně zaručené právo Žadatele. Sepsáním a podáním ústavní stížnosti v dané věci by se tedy jednalo o zjevně bezdůvodné uplatňování práva ve smyslu § 18 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, a proto nebude ústavní stížnost v této věci mojí osobou podána."

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. října 2017

JUDr. Radovan Suchánek v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru