Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2882/17 #1Usnesení ÚS ze dne 05.12.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:3.US.2882.17.1
Datum podání12.09.2017
Napadený akt

ostatní (nezařaditelné)


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2882/17 ze dne 5. 12. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele F. M., t. č. Věznice Kuřim, bez právního zastoupení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 12. 9. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele označené jako "Stížnost pro porušení zákona týkající se značného omezování nedostatečných prostor na jednoho odsouzeného".

Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh (ústavní stížnost) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 5. 10. 2017. Od následujícího dne počala stěžovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 6. 11. 2017 (pondělí).

Dne 30. 10. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena procesní plná moc, kterou stěžovatel udělil advokátce Mgr. Ivaně Rychnovské, LL.M. dne 19. 10. 2017 k jeho zastupování v řízení před Ústavním soudem v předmětné věci. Z úředního záznamu ze dne 30. 10. 2017 se podává, že téhož dne nahlédla Mgr. Ivana Rychnovská LL.M. do spisu vedeného u Ústavního soudu pod sp. zn. III. ÚS 2882/17. Dne 30. 10. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno vyrozumění uvedené advokátky z téhož dne, že stěžovateli vypovídá plnou moc udělenou jí stěžovatelem dne 19. 10. 2017, neboť je toho názoru, že v této věci jde o zcela bezdůvodné bránění práva.

S ohledem na výše uvedené Ústavní soud zaslal stěžovateli výzvu, ve které ho informoval o obsahu podání jeho advokátky ze dne 30. 10. 2017 a vyzval stěžovatele, aby si zvolil nového advokáta a k tomu mu stanovil lhůtu 20 dnů ode dne obdržení tohoto přípisu. Tato druhá výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 10. 11. 2017 a od následujícího dne počala stěžovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 30. 11. 2017.

Přípisem, Ústavnímu soudu doručeným dne 15. 11. 2017, stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že požádal Českou advokátní komoru o ustanovení zástupce z řad advokátů pro zastupování ve předmětné věci.

Dotazem u České advokátní komory Ústavní soud zjistil, že k zastupování stěžovatele v předmětné věci před Ústavním soudem byla stěžovateli Českou advokátní komorou ustanovena rozhodnutím ze dne 17. 10. 2017 Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. Ta stěžovateli i České advokátní komoře (30. 10. 2017) sdělila, že stěžovatele odmítla zastupovat, neboť jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva. Dne 16. 11. 2017 požádal stěžovatel Českou advokátní komoru o ustanovení jiného advokáta. Přípisem ze dne 22. 11. 2017 Česká advokátní komora stěžovateli sdělila, že mu jiného advokáta neustanoví.

Jelikož stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí do dnešního dne neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. prosince 2017

JUDr. Radovan Suchánek v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru