Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2880/09 #1Usnesení ÚS ze dne 08.01.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepříslušnost
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:3.US.2880.09.1
Datum podání09.11.2009
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2880/09 ze dne 8. 1. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 8. ledna 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele J. P., zastoupeného Mgr. Josefem Liscem, advokátem se sídlem Severní 1194, 363 01 Ostrov, o návrhu ze dne 6. listopadu 2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se s poukazem na tvrzené porušení svých ústavně zaručených základních práv zakotvených v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod domáhal vydání nálezu, jímž by Ústavní soud Krajskému soudu v Ústí nad Labem zakázal pokračovat v porušování ústavně zaručeného práva na soudní ochranu ve věci sp. zn. 6 To 477/2009.

V předmětné záležitosti rozhodl označený soud o stížnostech navrhovatele usneseními ze dne 12. října 2009 č. j. 6 To 477/2009-104 a č. j. 6 To 477/2009-107. Své námitky, uplatněné v ústavní stížnosti, navrhovatel vznesl vůči těmto rozhodnutím, jakož i usnesením Okresního soudu v Lounech ze dne 6. května 2009 č. j. 2 Nt 1852/2007-90 a č. j. 2 Nt 1852/2007-92, jejich vydání předcházejícím.

Dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh, k jehož projednání není příslušný.

S ohledem na návrhové žádání navrhovatele (jím předestřený petit), je z hlediska kompetenčního stran jeho návrhu pro Ústavní soud určující ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, dle něhož, bylo-li vyhověno ústavní stížnosti fyzické nebo právnické osoby podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, Ústavní soud zruší napadené rozhodnutí orgánu veřejné moci, nebo jestliže porušení ústavně zaručeného základního práva nebo svobody spočívalo v jiném zásahu orgánu veřejné moci, než je rozhodnutí, zakáže příslušnému státnímu orgánu, aby v porušování práva a svobody pokračoval, a přikáže mu, aby, pokud je to možné, obnovil stav před porušením.

Domáhá-li se ovšem navrhovatel, zastoupený profesionálním právním zástupcem, vydání nálezu, jímž by Ústavní soud rozhodl v intencích jeho návrhu, je nutno konstatovat, že v daném případě se jedná (obsahově) o takovým způsobem formulovaný petit, který Ústavní soud nemůže při své rozhodovací činnosti reflektovat, tj. k vydání jemu korespondujícího rozhodnutí, jak vyplývá z citovaného ustanovení, není (brojí-li navrhovatel proti rozhodnutím) oprávněn.

Za této situace Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. d) citovaného zákona, jako návrh, k jehož projednání není příslušný, usnesením odmítl, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2010

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru