Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2871/14 #1Usnesení ÚS ze dne 03.09.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
odmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:3.US.2871.14.1
Datum podání27.08.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2871/14 ze dne 3. 9. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Černoty, směřující proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. května 2014 č. j. 9 As 91/2014-13, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 5. 8. 2014, doručeným Ústavnímu soudu dne 27. 8. 2014 a označeným jako ústavní stížnost, stěžovatel napadl a domáhal se zrušení shora uvedeného soudního rozhodnutí, jež bylo stěžovateli (dle jeho vyjádření) doručeno dne 6. 6. 2014, přičemž Nejvyššímu správnímu soudu vytkl zejména vadný postup při přezkumu rozhodnutí soudu nižšího stupně.

V prvé řadě je třeba uvést, že podání stěžovatele není možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpí řadou formálních a obsahových nedostatků a stěžovatel není pro řízení zastoupen advokátem (§ 34, 72, 30, 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Z mnoha dalších řízení o ústavních stížnostech, jež stěžovatel u Ústavního soudu vedl a vede, se podává, že tento postup (jímž ignoruje povinné zastoupení advokátem a formální náležitosti ústavní stížnosti) volí opakovaně, ačkoli byl Ústavním soudem již mnohokrát poučen, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, a vyzýván k odstranění nedostatků návrhu. Obecně platí, že podaný návrh lze odmítnout, jestliže navrhovatel neodstranil vady ve lhůtě k tomu určené. Lze-li však vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly stěžovateli objektivně způsobilé zprostředkovat zásadu, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak než řádným podáním a v zastoupení advokátem, jeví se Ústavnímu soudu (jak se již opakovaně vyjádřil) setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým. I v této věci se tudíž Ústavní soud uchýlil k užití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem návrh bez jednání odmítl.

Dále pak ze samotné ústavní stížnosti plyne, že napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno dne 6. 6. 2014, což bylo následně ověřeno dotazem na datum nabytí právní moci tohoto usnesení. Ústavní stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 26. 8. 2014, tj. po zákonem stanovené dvouměsíční lhůtě (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu). Vzhledem k tomu je zde důvod k odmítnutí ústavní stížnosti i podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. září 2014

Jan Filip v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru