Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 287/01Usnesení ÚS ze dne 30.08.2001

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkVýživné
EcliECLI:CZ:US:2001:3.US.287.01
Datum podání11.05.2001
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

94/1963 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 287/01 ze dne 30. 8. 2001

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu navrhovatele J. K., směřujícím proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, čj. 30 Cdo 281/2001-95,

takto:

Návrhseodmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 9. 5. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 11. 5. 2001. Předmětný návrh směřoval proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, čj. 30 Cdo 281/2001-95.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Přípisem ze dne 9. 7. 2001 navrhovatel některé vady návrhu odstranil, nebyl však nadále řádně zastoupen pro jednání před Ústavním soudem ve smyslu ust. § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, advokátem. Byl proto vyzván k odstranění této vady ve lhůtě 15 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 13. 7. 2001. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 28. 7. 2001. Protože tento den připadl na sobotu, byl ve smyslu ust. § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 57 odst. 2 občanského soudního řádu posledním dnem lhůty den 30. 7. 2001.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené a nedoručil Ústavnímusoudu zákonu odpovídající plnou moc advokáta pro zastupování před Ústavním soudem, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. srpna 2001

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru