Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2825/11 #1Usnesení ÚS ze dne 19.10.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Praha
SOUD - OS Mladá Boleslav
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba /zajišťovací útěková vazba
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba /zajišťovací předstižná vazba
zák... více
Věcný rejstříkvazba/důvody
zadržení obviněného/podezřelé osoby
vazba/vzetí do vazby
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.2825.11.1
Datum podání23.09.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 8 odst.3, čl. 8 odst.5

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 77 odst.1, § 67 písm.a, § 67 písm.c, § 68 odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2825/11 ze dne 19. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 19. října 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Vladimíra Kůrky, ve věci navrhovatele S. G. S., zastoupeného Mgr. Markétou Pekařovou, advokátkou se sídlem Tyršova 434, 293 06 Kosmonosy, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. července 2011 č. j. 14 To 346/2011-23 a usnesení Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 1. června 2011 č. j. 3 Nt 2/2011-14, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V trestní věci stěžovatele, stíhaného pro jednání, v němž je spatřováno podezření ze spáchání zločinu obecného ohrožení podle § 272 odst. 1 trestního zákoníku, bylo v záhlaví označeným usnesením Okresního soudu v Mladé Boleslavi rozhodnuto, že se stěžovatel dle § 68 odst. 1 trestního řádu bere z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) trestního řádu do vazby. To s tím, že vazba se započítává ode dne 28. 5. 2011 od 11.50 hod. do 29. 5. 2011 do 20.50 hod. a dále od 31. 5. 2011 od 11.30 hod. Soud rovněž rozhodl, že se nepřijímá písemný slib obviněného podle § 73 odst. 1 písm. b) trestního řádu a že se nepřijímá nabídka peněžité záruky podle § 73a odst. 2 písm. b) trestního řádu. Stížnost do tohoto rozhodnutím následně Krajský soud v Praze v záhlaví citovaným usnesením jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu zamítl.

Předmětná usnesení napadl stěžovatel ústavní stížností. Tvrdil, že se jimi cítí být dotčen ve svých ústavně zaručených základních právech, zakotvených v čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1, 3, 4, čl. 8 odst. 2, 3 a čl. 36 odst. 2, 3 Listiny základních práv a svobod. Popsal průběh svého zadržení a v jeho rámci i pobytu v nemocnici, přičemž v této souvislosti namítal překročení lhůty 48 hodin uvedené v § 77 odst. 1 trestního řádu, kdy nebyla soudem do této lhůty započítána doba jím strávená v nemocnici za přítomnosti policejních orgánů. Ohledně vlastních vazebních důvodů potom poukázal ve své stížnosti na to, že nemohou být založeny pouhým konstatováním, dle něhož je cizím státním občanem a může kdykoliv opustit území České republiky. Stěžovatel se posléze domáhal, aby Ústavní soud napadená rozhodnutí nálezem zrušil.

Senát mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Vycházeje z účelů spjatých s lhůtou 48 hodin, vymezených k odevzdání zadržené osoby soudu, jakož i nezbytného posouzení kontextuálního, konstatoval Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS 2170/09 mimo jiného následující:

Osoba trpící závažnou akutní poruchou zdraví nebo dokonce bezprostředně ohrožená na životě není způsobilá být subjektem trestně procesního vztahu zadržení; taková osoba není sama s to realizovat svá práva vyplývající z trestního řádu.

V této souvislosti Ústavní soud připustil akceptovatelné stavení předmětné lhůty s tím, že není v rozporu s článkem 8 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, nedojde-li k formálnímu propuštění osoby postižené závažnou poruchou zdraví ze zadržení, je-li zcela zjevné, že tato osoba není s to základní právo ve smyslu článku 8 odst. 1 Listiny základních práv a svobod vůbec realizovat - např. je-li intoxikována, je-li v bezvědomí, ale i v případě, je-li v bezprostředním ohrožení života či vážné újmy na zdraví a je jí poskytována nezbytná lékařská péče.

Této výjimečné situaci ústavně akceptovatelného stavení lhůty (48 hodin určených k odevzdání zadržené osoby soudu) okolnosti zadržení stěžovatele včetně (v jeho případě) formálního propuštění ze zadržení a jeho pobytu v nemocnici odpovídají. V podrobnostech potom postačí na obsah citovaného nálezu odkázat.

Přisvědčit nelze ani jeho výtkám připínajícím se k odůvodnění vazebních důvodů. Obecné soudy podložily svá rozhodnutí zcela konkrétními tvrzeními (skutečnostmi), která stěžovatel opomíjí, a jež jsou (ve svých konkrétnostech) ústavně souladná. Ústavní soud nadto připomíná, že dle jeho ustálené judikatury k naplnění zákonného důvodu vzetí do vazby, a tím i k ústavněprávně udržitelnému jejímu odůvodnění, může postačovat, v závislosti na individuálních okolnostech konkrétního případu, i určitá objektivní konstelace, která zahrnuje nejen osobu pachatele, ale i všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, včetně stadia vyšetřování (srov. např. nálezy sp. zn. I. ÚS 62/96, II. ÚS 124/97, IV. ÚS 137/2000, III. ÚS 566/03).

Tvrdil-li stěžovatel ve svém návrhu, že bylo zasaženo do jeho ústavně zaručených základních práv, Ústavní soud dospěl k závěru, že tomu tak není. Sluší se současně říci, že obecné soudy odpovědně uvážily i význam ústavně zaručených práv všech ostatních, jimž v identickém rozsahu (jako stěžovateli) přináleží.

V důsledku uvedeného byla ústavní stížnost posouzena jako zjevně neopodstatněná a rozhodnuto o ní, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné

V Brně dne 19. října 2011

Jan Musil

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru