Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2805/10 #2Usnesení ÚS ze dne 26.11.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:3.US.2805.10.2
Datum podání29.09.2010
Napadený akt

ostatní (nezařaditelné)


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2805/10 ze dne 26. 11. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti navrhovatele D. J., bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel prostřednictvím poštovního doručovatele dne 29. 9. 2010 ústavní stížnost navrhovatele D. J. Navrhovatel nebyl při podání ústavní stížnosti zastoupen advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu", a jeho ústavní stížnost vykazovala i další vady.

Ústavní soud proto stěžovatele v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu dne 20. 10. 2010 vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy odstranil nedostatek zastoupení advokátem, jakož i další vady své ústavní stížnosti. Současně ho poučil o následcích neodstranění vad. Ústavní soud stěžovatele také informoval o možnosti žádat o přidělení advokáta u České advokátní komory a poskytl mu potřebné kontaktní údaje.

Výzvu zaslal Ústavní soud stěžovateli na adresu (pro doručování) jím uvedenou v návrhu, zásilka byla dle doručenky doručována (provozovatelem poštovních služeb) dne 22. 10. 2010, stěžovatel nebyl na adrese zastižen, proto byla zásilka uložena na poště a stěžovatel byl o této skutečnosti vyrozuměn výzvou pošty, stěžovatel si uloženou zásilku nevyzvedl, proto tato byla dne 2. 11. 2010 vložena do stěžovatelem užívané schránky na předmětné adrese. Stěžovatel Ústavnímu soudu nesdělil žádnou jinou (novou) adresu pro doručování. Stěžovatel si nevyzvedl zásilku s výzvou do 10 dnů od jejího uložení, tedy dne 1. 11. 2010 nastala fikce jejího doručení; od tohoto data se počala lhůta 20 dnů pro odstranění vad stěžovatelova návrhu, která uplynula dne 22. 11. 2010. (§ 45, § 46a, § 46b a § 49 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, § 60 a § 63 zákona o Ústavním soudu)

Ústavnímu soudu bylo dne 25. 11. 2010 doručeno v reakci na výzvu ze dne 20. 10. 2010 podání stěžovatele. Tímto podáním však nedošlo k odstranění vad, které byly stěžovateli výzvou vytknuty (zejména nedostatek zastoupení advokátem a podání kvalifikované ústavní stížnosti).

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel přes výzvu a řádné poučení Ústavního soudu neodstranil vady své ústavní stížnosti ve lhůtě stanovené (resp. dosud), nezbylo Ústavnímu soudu než postupovat dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a stěžovatelův návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2010

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru