Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 280/96Usnesení ÚS ze dne 31.10.1996

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/ústavní zdravotnická péče (držení nemocných, toxikomanů, tuláků)
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:3.US.280.96
Datum podání16.10.1996

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 280/96 ze dne 31. 10. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 280/96-4

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele J.K., o návrhu ze dne 13. října 1996, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, učiněným dne 13. října 1996 a označeným jako ústavní stížnost, se navrhovatel domáhal přezkoumání usnesení Okresního soudu v Ostravě z 30. července 1996, sp. zn. Nt 514/96, jímž soud uložil stěžovateli ochranné psychiatrické léčení. Navrhl, aby Ústavní soud citované rozhodnutí zrušil a označil je za protiústavní zásah do jeho zaručených práv a svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením, nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nebylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpá všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, přičemž za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení /§ 72 odst. 1 písm. a) a odst. 2, § 75 odst. 1 zák. č.182/1993 Sb./. .

Z obsahu návrhu a usnesení Okresního soudu v Ostravě z 30. července 1996, vydaného ve věci sp. zn. Nt 514/96, bylo spolehlivě zjištěno, že návrh směřuje proti rozhodnutí soudu I. stupně. Stěžovatel, ačkoliv byl v označeném rozhodnutí poučen o možnosti podat proti usnesení stížnost, tj. opravný prostředek, tuto nepodal a nevyčerpal tedy k ochraně svého práva všechny procesní prostředky.

III. ÚS 280/96-5

Ve smyslu § 43 odst. 1 písm. f) zák. č. 182/1993 Sb. soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li návrh nepřípustný. S ohledem na výše uvedená zjištění a citovaná ustanovení zák. č. 182/1993 Sb. bylo proto rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 31. října 1996

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru