Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 28/98Usnesení ÚS ze dne 12.02.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele - § 43/1/c)
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstříklhůta
osoba/oprávněná
EcliECLI:CZ:US:1998:3.US.28.98
Datum podání21.01.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

229/1991 Sb., čl.

30/1996 Sb., § 13 odst.5


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 28/98 ze dne 12. 2. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 28/98-7 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatelů V.O. a M.O., o návrhu ze dne 20. ledna 1998, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu České republiky dne 21. ledna 1998 a označeným jako ústavní stížnost M.S., se navrhovatelé domáhali zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 44 Ca 230/97-29, ze dne 30. října 1997, vydaného ve věci M.S. proti pozemkovému úřadu a jeho rozhodnutí č. j. PÚ 639/96-4001, ze dne 25. listopadu 1996. Dále navrhli, aby Ústavní soud zrušil v ustanovení § 13 odst. 5 zák. č. 30/1996 Sb. slovo "pouze" a doplnil je větou "toto právo může uplatnit oprávněná osoba, která je státním občanem ČR ke dni účinnosti tohoto zákona."

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Spolu s ústavní stížností může být podán návrh na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení, jejichž uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti, jestliže podle tvrzení stěžovatele jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy, popřípadě se zákonem, jedná-li se o jiný právní předpis [§ 72 odst. l písm. a) a § 74 zák. č. 182/1993 Sb.].

Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu fyzické nebo právnické osoby, jako účastníci nebo vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem, musí být zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu, stanoveném zvláštními předpisy. V plné moci k zastupování musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem (§ 31 odst. 2 citovaného zákona).

III. ÚS 28/98-8

Dle obsahu podání a plné moci ze dne 1. listopadu 1994 je nepochybné, že V.O. a M.O. nejsou osobami, oprávněnými k podání ústavní stížnosti, a to ani jako zmocněnci M.S. I když v ní označili jako navrhovatelku M.S., nebyli za ni k takovému úkonu v plné moci zmocněni, sama podání nepodepsala a nelze je proto považovat za návrh M.S., nýbrž za návrh jmenovaných. U pozemkového úřadu a před Krajským soudem v Praze ve věci sp. zn. 44 Ca 230/97 V.O. a M.O. nebyli účastníky řízení, nejsou tedy k ústavní stížnosti osobami oprávněným ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb.

S ohledem na výše uvedené byl návrh, podaný osobami zjevně neoprávněnými, v souladu s § 43 odst. 1 písm. d) zák. č. 182!1993 Sb. odmítnut. Pro odmítnutí návrhu z tohoto důvodu nebyli již navrhovatelé vyzývání k odstranění jeho vad dle § 41 písm. b) cit. zákona. K podání návrhu na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení nejsou navrhovatelé oprávněni pro nesplnění podmínky, obsažené v § 64 odst. 1 písm.d) a v § 74 zák. č. 182/1993 Sb.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 12. února 1998

JUDr. Pavel Holländer soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru