Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2755/11 #1Usnesení ÚS ze dne 04.11.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.2755.11.1
Datum podání19.09.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2755/11 ze dne 4. 11. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 4. listopadu 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení o návrhu společnosti OXIMEX, s. r. o., se sídlem v Praze 8, SOL-Olštýnská 607/1, adresa pro doručování OXIMEX, s. r. o., Praha 8, Feřtekova 556, zastoupené jednatelem MUDr. Jaroslavem Hanzelem, proti usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 11 Cmo 59/2011 ze dne 6. 6. 2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 19. 9. 2011 podání navrhovatele ze dne 18. 9. 2011, které nesplňuje náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Navrhovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a současně poučen o obsahu ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, podle něhož neodstranění vad ve stanovené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu.

Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 10. 10. 2011, jím soudu předložená shrnující lékařská zpráva svým obsahem není okolností, jež by odůvodňovala stanovení dodatečné lhůty k odstranění vad. Do dnešního dne vady návrhu odstraněny nebyly. Navrhovatel tedy, jak patrno ze shora uvedeného, v určené lhůtě vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. listopadu 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru