Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 273/06 #1Usnesení ÚS ze dne 04.03.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:3.US.273.06.1
Datum podání17.03.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 273/06 ze dne 4. 3. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 4. března 2008 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatelky MUDr. J. Š., zastoupené JUDr. Tatianou Poupovou, advokátkou se sídlem Antala Staška 80, 140 46 Praha 4, o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2005 č. j. 39 Co 385/2005-258, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

S poukazem na blíže rozvedená tvrzení o dotčení ústavně zaručených kautel zakotvených v čl. 4 odst. 1, 4, čl. 11 odst. 1, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1, čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i čl. 1, čl. 90 a čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze.

Jak Ústavní soud zjistil v průběhu řízení o ústavní stížnosti, citované rozhodnutí obecného soudu bylo ke stěžovatelkou podanému dovolání Nejvyšším soudem v části jí se týkající usnesením ze dne 18. ledna 2008 sp. zn. 26 Cdo 366/2007 zrušeno a věc v tomto rozsahu vrácena Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; to neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení [§ 72 odst. 1 písm. a), § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Ze shora uvedeného je zřejmé, že za daného procesního stavu nejsou (co do materiálního důsledku) vyčerpány všechny procesní prostředky, které stěžovatelce zákon k ochraně jejího práva poskytuje, když se předmětná věc objektivně znovu "navrátila" do stadia odvolacího řízení, tudíž není pravomocně skončena.

Z toho důvodu byl návrh stěžovatelky podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako nepřípustný usnesením odmítnut, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. března 2008

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru