Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 272/98Usnesení ÚS ze dne 17.07.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1998:3.US.272.98
Datum podání11.06.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 272/98 ze dne 17. 7. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 272/98-4 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele R.M., o návrhu ze dne 5. června 1998, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným k Ústavnímu soudu 10. června 1998, se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu Okresního soudu v Ostravě, který jej dne 16. prosince 1971 odsoudil k trestu odnětí svobody na 2 roky a 9 měsíců. Uvedl, že podle jeho přesvědčení byl soudem porušen zákon, stejně tak byl porušen zákon i bývalou GP, u níž žádal zrušení rozsudku a tak umožnění nového projednání jeho věci.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu návrhu bylo zjištěno, že stížnost navrhovatele směřuje proti rozsudku soudu ze dne 16. prosince 1971, ze sdělení GP ČR sp. zn. V/l Pz 7 073/92, připojeného k návrhu, že podnět navrhovatele k podání stížnosti pro porušení zákona byl dne 21. února 1992 odložen.

Pro výše uvedená zjištění, z nichž je nepochybné, že stěžovatel podal návrh k Ústavnímu soudu po lhůtě, stanovené v § 72 odst. 2 citovaného zákona, byl návrh, ve smyslu § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut. Je třeba uvést, že stěžovatel neodstranil vady návrhu, a to i přes doručenou výzvu

III. ÚS 272/98-5

a poučení o následcích neodstranění vad, což by bylo důvodem pro jeho odmítnutí dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Brně dne 17. července 1998

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru