Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2701/09 #1Usnesení ÚS ze dne 17.05.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Opava
SOUD - KS Ostrava
SOUD - NS
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:3.US.2701.09.1
Datum podání19.10.2009
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2701/09 ze dne 17. 5. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1. O. K., 2. Ľ. Š. a 3. Ž. B., proti rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 31. 5. 2001 sp. zn. 11 C 310/95, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 10. 2001 sp. zn. 11 Co 853/2001 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2003 sp. zn. 22 Cdo 308/2003, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 10. 10. 2009 napadli stěžovatelé O. K. a Ľ. Š. shora označená soudní rozhodnutí (jejichž zrušení se pak domáhali podáním ze dne 7. 5. 2010). K této ústavní stížnosti se podáním ze dne 9. 11. 2009 připojila Ž. B.

Vzhledem k tomu, že uvedený návrh nesplňoval zákonem stanovené podmínky, zejména pak tu, že byl sepsán přímo stěžovateli, ačkoliv podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), fyzické i právnické osoby musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem a k návrhu musí být přiložena plná moc advokáta (§ 31 a § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), Ústavní soud je vyzval, aby mj. tyto vady svého návrhu v šedesátidenní lhůtě odstranili, a to předložením plné moci advokáta a jím sepsaného návrhu na zahájení řízení. Současně Ústavní soud stěžovatele poučil, že pokud tak neučiní, může být jejich návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Tato výzva byla O. K. a Ľ. Š. doručena dne 22. 2. 2010 a Ž. B. dne 25. 2. 2010. Na tuto výzvu reagovali první dva stěžovatelé dopisem ze dne 30. 4. 2010, v němž mj. uvedli, že vady svého podání odstraní do 10. 5. 2010, což se však nestalo.

S ohledem na to, že stěžovatelé ve stanovené lhůtě vady svého návrhu neodstranili (a neučinili tak ani později, a to ve lhůtě, v níž se k tomu sami zavázali), Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2010

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru