Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 27/99Usnesení ÚS ze dne 13.05.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkvlastnické právo/přechod/převod
konfiskace majetku
rozhodné období
EcliECLI:CZ:US:1999:3.US.27.99
Datum podání19.01.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

128/1946 Sb., čl.

229/1991 Sb., § 21

5/1945 Sb., § 1, § 24


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 27/99 ze dne 13. 5. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 27/99-10

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne

13. května 1999 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Jurky, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci ústavní stížnosti D. S., zastoupené JUDr. J. S., advokátem, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. října 1998, č. j. 28 Ca 388/97-41, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným k Ústavnímu soudu 18. ledna 1999, se stěžovatelka domáhala zrušení rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 7. října 1998, č. j. 28 Ca 388/97-41. Uvedla, že označeným rozsudkem, jímž soud potvrdil rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, pozemkového úřadu ze dne 8. října 1997, č. j. PÚ 2555/96, se cítí dotčena na právech, která jsou zakotvena v čl. 11 odst. 1 a v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Poukázala na okolnosti, které vedly ke změnám ve vlastnických vztazích k nemovitostem, k nimž uplatnila restituční nárok, podle jejího přesvědčení oprávněný.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle č. 10 Ústavy. Jde-li o návrh zjevně neopodstatněný, senát jej, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením odmítne [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

III. ÚS 27/99-11

Z obsahu rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. října 1998 č. j.

28 Ca 388/97-41, nebyl shledán zásah do práv navrhovatelky, jichž se v ústavní stížnosti dovolává. V jeho odůvodnění se Městský soud v Praze vypořádal se všemi námitkami, které stěžovatelka uplatnila v opravném prostředku proti rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, pozemkového úřadu ze dne 8. října 1997, č. j. PÚ 2555/96, a současně objasnil odlišnosti úpravy rozsahu práv dle zák. č. 229/1991 Sb. a zák. č. 87/1991 Sb., jež byly významné

pro hodnocení oprávněnosti stěžovatelkou tvrzeného a uplatněného nároku, jakož i

pro rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3/98, ze dne 9. prosince 1998, na které navrhovatelka ve své stížnosti poukázala.

Pro výše uvedené byl návrh, jako zjevně neopodstatněný v souladu s § 43 odst. 2

písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. května 1999

JUDr. Vladimír Jurka

předseda III. senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru