Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2693/10 #1Usnesení ÚS ze dne 30.11.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS České Budějovice
SOUD - KS České Budějovice
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:3.US.2693.10.1
Datum podání15.09.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2693/10 ze dne 30. 11. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. Ž., bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 15. 9. 2010 vlastnoručně psaný návrh stěžovatele označený jako "Stížnost", doplněný vlastnoručně psaným podáním ze dne 21. 9. 2010. Stěžovatel nebyl při podání návrhu zastoupen advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu", a jeho návrh vykazoval i další vady.

Ústavní soud proto dne 20. 10. 2010 stěžovatele v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy vady návrhu odstranil. Současně jej poučil o následcích neodstranění vad. Ústavní soud stěžovatele rovněž informoval o možnosti požádat o určení advokáta Českou advokátní komoru a sdělil stěžovateli potřebné kontaktní údaje. Výzvu si stěžovatel převzal osobně dne 25. 10. 2010.

Stěžovatel Ústavnímu soudu zaslal dne 3. 11. 2010 vlastnoručně psané podání, ve kterém sdělil, že Česká advokátní komora mu ustanovila pro řízení o ústavní stížnosti advokáta JUDr. V. z advokátní kanceláře J. - V.Uvedl, že byl přesvědčen, že advokát bude Ústavní soud neprodleně sám kontaktovat, proto se stěžovatel omlouvá za vniklé potíže.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Protože stěžovatel přes řádnou výzvu a poučení Ústavního soudu neodstranil ve stanovené lhůtě, uplynuvší dnem 24. 11. 2010, (resp. dosud) vady návrhu, postupoval Ústavní soud v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a stěžovatelův návrh odmítl.

Pokud stěžovatel poukazuje na ustanovení advokáta Českou advokátní komorou, jedná se o tvrzení, které nebylo Ústavnímu soudu doloženo rozhodnutím České advokátní komory (nebo kopií takového rozhodnutí); rozhodnutí České advokátní komory (či alespoň kopie rozhodnutí) nebylo Ústavnímu soudu zasláno stěžovatelem ani advokátem. Ve lhůtě stanovené stěžovateli k odstranění vad nedošlo k odstranění vad návrhu; žádný advokát nijak Ústavní soud nekontaktoval - korespondenčně ani telefonicky (ani např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu) a ani v dané lhůtě nedošlo Ústavnímu soudu žádné podání nějakého advokáta, ze kterého by bylo zřejmé zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o ústavní stížnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatel v dopise z 3. 11. 2010 uvádí, že již mu byl advokát ustanoven, nedomnívá se Ústavní soud, že by od 3. 11. 2010 do dnešního dne uplynula doba nedostatečná pro případného (ustanoveného) advokáta k tomu, aby Ústavní soud minimálně kontaktoval a doložil zastoupení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2010

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru