Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2691/20 #1Usnesení ÚS ze dne 25.11.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 4
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:3.US.2691.20.1
Datum podání18.09.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2691/20 ze dne 25. 11. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Petra Ambrose, bez právního zastoupení, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. srpna 2020 č. j. 14 Co 276/2020-283 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. července 2020 č. j. 35 E 88/2016, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 18. 9. 2020 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele proti v záhlaví uvedeným soudním rozhodnutím. Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je však třeba zkoumat, zda návrh splňuje náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

K ústavní stížnosti stěžovatel nepřiložil plnou moc advokáta a uvedl, že "žádá o ustanovení advokáta Ústavním soudem". Stěžovatel byl proto výzvou ze dne 6. 10. 2020 vyzván k odstranění vady návrhu, a to do třiceti dnů od jejího doručení. Ve výzvě k odstranění vady návrhu byl stěžovatel poučen, že pro řízení před Ústavním soudem musí být podle § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu zastoupen advokátem na základě plné moci, v níž je výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem. Současně byl stěžovatel upozorněn na to, že povinnost zastoupení advokátem se vztahuje již na sepis ústavní stížnosti (srov. usnesení ze dne 23. 9. 2004 sp. zn. Pl. ÚS 44/04, dostupné na http://nalus.usoud.cz), a že právního zástupce z řad advokátů nemůže stěžovateli ustanovit sám Ústavní soud.

Ústavní soud dále stěžovatele poučil, že nebude-li vada návrhu ve stanovené lhůtě odstraněna, ústavní stížnost bude podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Z doručenky výzvy k odstranění vady návrhu je patrné, že tato byla stěžovateli doručena do vlastních rukou dne 13. 10. 2020. Lhůta 30 dnů k odstranění vady ústavní stížnosti tak stěžovateli uplynula dnem 12. 11. 2020.

Dne 21. 10. 2020 byly Ústavnímu soudu v obálce bez průvodního dopisu doručeny pouze písemnosti týkající se soudních řízení před Městským soudem v Praze a Obvodním soudem pro Prahu 4, jejichž rozhodnutí stěžovatel napadá (stěžovatel opakovaně přiložil kopie napadených rozhodnutí a svá podání ve věci), dále písemnosti týkající se zahájení správního řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu, kopii akceptačního dopisu a shora uvedené výzvy Ústavního soudu a zčásti vyplněný formulář České advokátní komory žádosti o právní službu pro fyzickou osobu.

Stěžovatel tedy vadu svého návrhu ve stanovené lhůtě (ani po jejím uplynutí) v souladu s poskytnutým poučením neodstranil, když Ústavnímu soudu nepředložil plnou moc advokáta a není proto podle § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu v řízení zastoupen advokátem. Soudce zpravodaj proto ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2020

JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru