Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 266/06Usnesení ÚS ze dne 04.07.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na hmotné zajištění / zabezpečení státem
Věcný rejstříkhmotné zabezpečení
Důchod
EcliECLI:CZ:US:2006:3.US.266.06
Datum podání13.03.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 43

99/1963 Sb., § 50c odst.4


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 266/06 ze dne 4. 7. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 4. července 2006 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu navrhovatelky J. V., ve věci odnětí plného invalidního důchodu, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 13. 3. 2006 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatelky ve věci odnětí plného invalidního důchodu.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatelku k odstranění vad podání. K tomu jí stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

Výzva k odstranění vad podání byla navrhovatelce zaslána doporučeným dopisem s určením do vlastních rukou. Protože navrhovatelka nebyla v místě doručování zastižena, byla písemnost dne 18. 5. 2006 uložena u provozovatele poštovních služeb a navrhovatelce byla v místě doručování zanechána výzva k jejímu vyzvednutí s poučením, že nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 10 dnů od uložení, považuje se desátý den po uložení za den doručení písemnosti v ní obsažené. Podle § 50c odst. 4 občanského soudního řádu, se považuje poslední den uvedené lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení písemnosti nedozvěděl. V předmětné věci si navrhovatelka písemnost určenou do vlastních rukou v úložní době nevyzvedla, a proto nastoupila fikce doručení dne 29. 5. 2006 (pondělí).

Překážkou fikce doručení není ani ta skutečnost, že dne 19. 6. 2006 se navrhovatelka dostavila k provozovateli poštovních služeb a písemnost odmítla převzít s tím, že na zadní stranu obálky napsala, že zásilku odmítla převzít "z důvodu vážné osobní situace, úmrtí otce Ing. V., dlouhodobé hospitalizace, zhoršení zdravotního stavu a těžké sociální a zdravotní situace".

Při shrnutí výše uvedeného soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. července 2006

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru