Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 266/02Usnesení ÚS ze dne 06.06.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákonem)
Věcný rejstříkřízení/přerušení
presumpce/neviny
EcliECLI:CZ:US:2002:3.US.266.02
Datum podání30.04.2002
Napadený akt

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1, čl. 36 odst.2

288/1995 Sb., § 44


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 266/02 ze dne 6. 6. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 266/02

Ústavní soud rozhodl dne 6. června 2002, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci Ing. F. P., zastoupeného JUDr. J. T., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Policie České republiky, Okresního ředitelství v Přerově ze dne 1. března 2002, č. j. ORPR-23/SPR-ZBR-2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení označeného rozhodnutí Policie České republiky, Okresního ředitelství v Přerově, jímž dne 1. března 2002 bylo přerušeno řízení o jeho žádosti o prodloužení platnosti zbrojního průkazu. Uvedl, že v tomto správním aktu spatřuje zásah do jeho základních práv a svobod, zakotvených v čl. 1, čl. 2 odst. 3 a v čl. 3 Ústavy, jakož i v čl. 2 odst. 2 a čl. 36 odst. 1, 2, resp. v čl. 40 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod. Potvrdil, že je proti němu vedeno trestní stíhání a že skutek, pro který mu bylo sděleno obvinění, je obsažen v § 44 odst. 1 písm. d) zákona o zbraních a střelivu, není však osobou, která by měla být pravomocně uznána vinnou jakýmkoliv trestným činem. Dále poukázal na to, že nebyl žadatelem o vydání zbrojního průkazu, nýbrž jen žadatelem o jeho prodloužení, jakož i na ustanovení § 44, § 45 a § 47 zák. č. 288/1995 Sb.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného rozhodnutí zásah do práv, kterých se navrhovatel dovolává, shledán nebyl. Policie České republiky, Okresní ředitelství Přerov důvodně a v souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zák. č. 288/95 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti na prodloužení platnosti zbrojního průkazu přerušila, když zjistila, že stěžovateli bylo dne 29. září 1997 sděleno obvinění a je proti němu vedeno trestní stíhání (nyní pod ČVS: KVSM-339/22-201) pro trestný čin zneužívání informací v obchodním styku dle § 128 odst. 2, 4 trestního zákona.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. června 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru