Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2599/20 #1Usnesení ÚS ze dne 08.10.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajŠimíček Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:3.US.2599.20.1
Datum podání09.09.2020
Napadený akt

ostatní (nezařaditelné)


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2599/20 ze dne 8. 10. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o ústavní stížnosti Pavla Porgese, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 9. 9. 2020 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako "ústavní stížnost na postup soudu", kterým stěžovatel brojí proti dvěma usnesením Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2020 č. j. 20 Cdo 949/2020-189 a č. j. 20 Cdo 950/2020-190. Těmito usneseními byla zastavena dovolací řízení, kdy tato dovolání podal stěžovatel jako povinný proti oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovně. Důvodem zastavení dovolacích řízení bylo nezaplacení soudního poplatku.

Obsahem stěžovatelova podání je popis jeho sociální situace a průběhu exekučního řízení s tím, že mu bylo zabráněno se soudně bránit, protože je právní laik a nevěděl, jak má postupovat. V závěru stěžovatel žádá, aby Ústavní soud "prozkoumal, že v dobré víře nic nezanedbal", přičemž na advokáta nemá peníze.

Stěžovatelovo podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), zejména z něj nebylo patrno, čeho se vlastně stěžovatel v tomto řízení domáhá, jakou ústavněprávní argumentaci uplatňuje a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona).

Protože ústavní stížnost nesplňovala zákonem stanovené podmínky řízení, upozornil Ústavní soud stěžovatele písemnou výzvou na její konkrétní vady s tím, že nebudou-li odstraněny do 20 dnů od doručení tohoto přípisu, bude návrh odmítnut.

Výslovně byl stěžovatel poučen o okolnosti, že Ústavní soud pro řízení před Ústavním soudem neustanovuje zástupce a pokud byl proto stěžovatel při hledání advokáta neúspěšný anebo mu to jeho poměry neumožňují, může si zajistit advokátní zastoupení na základě žádosti o určení advokáta. Stěžovatel byl informován rovněž o tom, na jakém formuláři musí být případná žádost České advokátní komoře vyplněna a na jakou adresu má být zaslána. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 16. 9. 2020.

Na tuto výzvu stěžovatel reagoval dne 17. 9. 2020 přípisem, jehož obsahem byl opět popis jeho obtížné zdravotní a sociální situace, a nad tento rámec stěžovatel požádal o výjimku, aby v jeho případě byla podmínka advokátního zastoupení prominuta.

Ústavní soud na tuto žádost odpověděl přípisem doručeným stěžovateli dne 22. 9. 2020, ve kterém jej informoval o tom, že zákonná povinnost být v řízení o ústavní stížnosti zastoupen advokátem je bezvýjimečná a neumožňuje ani samotnému Ústavnímu soudu toto zastoupení prominout. Ohledně dalšího postupu proto odkázal na podrobné poučení, obsažené ve výzvě ze dne 16. 9. 2020, kde bylo mimo jiné vysvětleno, jakým způsobem se lze obrátit se žádostí o určení advokáta na Českou advokátní komoru.

Na tento přípis zareagoval stěžovatel - bez jakéhokoliv vysvětlujícího dopisu - pouze zasláním posudku o invaliditě ze dne 17. 8. 2016.

Ústavní soud za dané situace konstatuje, že stěžovatel ve stanovené lhůtě (která uběhla dne 6. 10. 2020) neodstranil vady, na které byl upozorněn, nepožádal o prodloužení této lhůty a ani Ústavnímu soudu nesdělil, že učinil nějaké úkony k odstranění vytčených vad ústavní stížnosti (např. že požádal o určení advokáta Českou advokátní komoru a čeká na její odpověď).

Z výše uvedených důvodů Ústavní soud podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítl pro neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. října 2020

Vojtěch Šimíček v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru