Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2598/10 #1Usnesení ÚS ze dne 25.10.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:3.US.2598.10.1
Datum podání06.09.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2598/10 ze dne 25. 10. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. V. K., proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 25 Co 30/2010-110, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 6. září 2010 se domáhal zrušení blíže označeného rozhodnutí o vyklizení bytu, neboť tímto rozhodnutím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces zaručené Listinou základních práv a svobod a Ústavou České republiky.

Stěžovatel tvrdil, že obecné soudy při zrušení nájemního vztahu a rozhodnutí o vyklizení bytu nevzaly v úvahu jeho sociální situaci, že do prodlení s placením nájemného se dostal v důsledku dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu. Obecné soudy nezohlednily, že veškeré dlužné částky včetně příslušenství již zaplatil a také bezplatně vykonávanou práci na údržbě domu a jeho okolí.

Dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), byly stěžovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trváni 20 dnů.

Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla stěžovateli doručena 29. září 2010 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 19. října 2010) na ni nereagoval a dosud vytknuté vady neodstranil. Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 25. října 2010

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru