Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2581/07 #1Usnesení ÚS ze dne 31.10.2007

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkZnalecký posudek
Náklady řízení
odpovědnost
EcliECLI:CZ:US:2007:3.US.2581.07.1
Datum podání03.10.2007
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

168/1999 Sb., § 6 odst.2

177/1996 Sb., § 13

40/1964 Sb., § 420


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2581/07 ze dne 31. 10. 2007

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 31. října 2007 v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Jiřího Muchy, ve věci navrhovatele K. M., zastoupeného JUDr. Markem Křížem, Ph.D., advokátem se sídlem v Karviné, Masarykovo nám. 91/28, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 7. 2007 sp. zn. 8 Co 317/2007 a Okresního soudu v Karviné ze dne 9. 1. 2007 sp. zn. 20 C 260/2006, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení výše označených rozsudků s tím, že se jimi cítí dotčen v právu na spravedlivý proces, zakotveném v Listině základních práv a svobod. Uvedl, že soudy zamítly žalobu, ve které požadoval po žalovaných zaplacení částky 3.750,- Kč, vynaložené na úhradu odměny advokáta, prostřednictvím kterého poškozený uplatnil nárok na úhradu újmy na vozidle u České pojišťovny, a. s., tj. pojišťovny škůdce, a to z titulu jeho zákonného pojištění motorových vozidel. Advokát pak v rámci právní služby poškozenému a za účelem zjištění výše jeho majetkové újmy související s dopravní nehodou objednal provedení znaleckého posudku z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel - takto vynaložené náklady měl soud hodnotit jako náklady účelně vynaložené a prokázané a žalobě vyhovět. Zamítnutí žaloby považuje proto též za rozhodnutí vydané v rozporu s platným právem České republiky - s ustanovením § 6 odst. 2 písm. a-c) zák. č. 168/1999 Sb., jakož i s § 13 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadených rozsudků zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Krajský soud v Ostravě přezkoumal v souladu s § 212 věta prvá, věta druhá písm. b) a s § 212a odst. 1 a 5 občanského soudního řádu odvoláním napadené rozhodnutí a opodstatněně rozsudek soudu I. stupně, jímž byla zamítnuta žaloba navrhovatele, nyní stěžovatele, o zaplacení částky 3.750,- Kč, vynaložené na znalecký posudek vyžádaný advokátem poškozeného v souvislosti se vznikem škody při dopravní nehodě, potvrdil. I když odvolací soud, na rozdíl od okresního soudu, shledal existenci aktivní legitimace na straně žalobce, který dle jeho závěrů uzavřel smlouvu s poškozeným o postoupení pohledávky v souladu s § 524 občanského zákona, pak shodně s tímto soudem dovodil, že žalobci vůči druhému žalovanému (České pojišťovně, a. s.) nárok nevznikl, když ten nebyl účelně vynaloženým nákladem spojeným s právním zastoupením [§ 6 odst. 2 písm. a) až d) zák. č. 168/1999 Sb., ve znění platném ke dni dopravní nehody, tj. ke dni 10. 3. 2004]. Také nárok proti prvnímu žalovanému na náhradu škody dle § 420 obč. zákona pak nemohl být přiznán, když náklady za vypracovaný znalecký posudek nesouvisely bezprostředně se vznikem škody a s porušením právní povinnosti žalovaného - taková příčinná souvislost zjištěna nebyla.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. října 2007

Jan Musil

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru