Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2563/13 #3Usnesení ÚS ze dne 07.03.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuprocesní - účastenství v řízení
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:3.US.2563.13.3
Datum podání21.08.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2563/13 ze dne 7. 3. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1. JUDr. Alfonse Mikety a 2. JUDr. Jiřího Mikety, obou zastoupených JUDr. Radimem Miketou, advokátem, sídlem Jaklovecká 1248/18, Ostrava - Slezská Ostrava, 3. JUDr. Vladimíra Ježka, zastoupeného Mgr. Jiřím Ježkem, advokátem, sídlem Dvořákova 26, Ostrava 1, 4. JUDr. Anny Bělunkové, zemřelé dne 13. 1. 2016, a 5. Masarykovy onkologické nadace v Brně, sídlem Žlutý Kopec 543/7, Brno, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2013 č. j. 22 Cdo 2119/2011-1126, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 1istopadu 2010 č. j. 56 Co 356/2010-981 a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. ledna 2010 č. j. 25 C 46/97-779 ve znění opravného usnesení ze dne 21. dubna 2010 č. j. 25 C 46/97-830, a Ing. Karla Mruzka, zastoupeného JUDr. Milanem Gabrišem, advokátem, sídlem Městská sportovní hala, Astronautů 859, Havířov - Město, jako vedlejšího účastníka řízení, o procesním nástupnictví, takto:

V řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 2563/13 bude po zemřelé stěžovatelce JUDr. Anně Bělunkové nadále pokračováno s jejími procesními nástupkyněmi Kateřinou Bělunkovou a Ing. Hanou Bělunkovou.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") zaevidovanou pod sp. zn. III. ÚS 2563/13 napadli 1. a 2. stěžovatel shora označené usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále jen "krajský soud"), přičemž tvrdili, že jimi byla porušena jejich základní práva garantovaná čl. 6 a 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), čl. 11 odst. 1 a 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 90 Ústavy.

2. Ústavní stížností zaevidovanou pod sp. zn. I. ÚS 2596/13 napadl 3. stěžovatel v záhlaví označená rozhodnutí, přičemž tvrdil, že jimi došlo k porušení jeho ústavního práva vlastnit majetek podle čl. 11 Listiny, že postupem obecných soudů bylo dotčeno jeho právo se stanoveným postupem domáhat ochrany práva u nezávislého soudu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny a že rovněž bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy.

3. Ústavní stížností zaevidovanou pod sp. zn. IV. ÚS 2628/13 napadla 4. a 5. stěžovatelka shora označené usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek krajského soudu, a to se stejným tvrzením jako 3. stěžovatel.

4. Tyto ústavní stížnosti byly spojeny ke společnému řízení usnesením Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2013 č. j. III. ÚS 2563/13, I. ÚS 2596/13, IV. ÚS 2628/13-14.

5. Přípisem ze dne 3. 3. 2017 sdělil Okresní soud v Ostravě Ústavnímu soudu, že stěžovatelka JUDr. Anna Bělunková zemřela dne 13. 1. 2016, a předložil pravomocné usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 5. 10. 2016 č. j. 20 D 138/2016-69, kterým bylo potvrzeno pozůstalým dcerám Kateřině Bělunkové a Ing. Haně Bělunkové nabytí dědictví po zůstavitelce.

6. Ztratí-li v průběhu řízení o ústavní stížnosti stěžovatel, který je fyzickou osobou, způsobilost být účastníkem řízení, a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ve spojení s § 107 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř."), procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, resp. kdo bude procesním nástupcem zemřelého účastníka, soud rozhodne usnesením (§ 107 odst. 1 o. s. ř.).

7. V projednávané věci dle názoru Ústavního soudu pokračování v řízení o ústavní stížnosti již nic nebrání, neboť v něm nejde o právo, jež je vázáno jen na samotnou osobu účastníka řízení a podle hmotného práva jeho smrtí k zániku právního vztahu nedošlo. Za této situace Ústavní soud rozhodl, že v řízení o ústavní stížnosti bude pokračováno s právními nástupkyněmi zemřelé stěžovatelky, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. března 2017

Jan Filip v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru