Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2553/18 #1Usnesení ÚS ze dne 13.09.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajFiala Josef
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:3.US.2553.18.1
Datum podání26.07.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2553/18 ze dne 13. 9. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele Jaroslava Lupínka, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. května 2018 č. j. 26 Cdo 1486/2018-145, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, a Tomáše Říhy, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 26. 7. 2018 byla Ústavnímu soudu prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 9 (dále jen "obvodní soud") doručena stěžovatelova ústavní stížnost proti v záhlaví uvedenému usnesení, kterou se domáhal jeho zrušení, jakož i zrušení jemu předcházejícího usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2017 č. j. 25 Co 129/2017-107 a usnesení obvodního soudu ze dne 11. 1. 2017 č. j. 18 C 33/2014-99. Těmito usneseními bylo zastaveno řízení (včetně dovolacího řízení) o stěžovatelově návrhu o ustanovení zástupce z řad advokátů ve sporu o vyklizení nemovitosti vedeném u obvodního soudu pod sp. zn. 18 C 33/2014 pro překážku věci rozhodnuté.

2. Na základě zjištění, že stěžovatelovo podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel podrobně informován o náležitostech ústavní stížnosti (včetně povinného zastoupení od samého počátku řízení a možnosti požádat o určení advokáta Českou advokátní komoru) a byl vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy s upozorněním na následky jejich neodstranění; výzva mu byla doručena dne 7. 8. 2018. V určené lhůtě stěžovatel vytýkané vady neodstranil, ani na výzvu nereagoval. Teprve po jejím uplynutí podáním ze dne 11. 9. 2018 požádal o její prodloužení a informoval, že se mu nepodařilo zajistit advokáta a že se nyní obrací se žádostí na Českou advokátní komoru.

3. Úřední činností soudu bylo zjištěno, že stěžovatel se v minulosti několikrát obrátil na Ústavní soud s ústavními stížnostmi, je tak zřejmé, že je seznámen s náležitostmi předepsanými zákonem o Ústavním soudu pro tento druh návrhů, zejména s požadavkem povinného zastoupení kvalifikovaným právním zástupcem. Např. ve věcech vedených pod sp. zn. I. ÚS 1810/08 a sp. zn. I. ÚS 1678/11 byl zastoupen advokátkou již při podání ústavní stížnosti, ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 3179/16 mu byl advokát určen na základě jeho žádosti Českou advokátní komorou. Za této situace Ústavní soud nevyhověl jeho žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad; v této souvislosti poukazuje též na to, že prodlužování zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti soudcovskou lhůtou k odstranění vad lze považovat za nepřiměřené zvýhodňování vůči stěžovatelům, kteří zákon o Ústavním soudu respektují (srov. rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 1666/16, sp. zn. IV. ÚS 3636/16, sp. zn. II. ÚS 3759/17; rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná na http://nalus.usoud.cz), když specifická situace stěžovatele vyvolaná tvrzenými zdravotními důvody byla zohledněna již určením původní lhůty k odstranění vad.

4. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vady podání neodstranil, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. září 2018

Josef Fiala v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru