Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2531/14 #1Usnesení ÚS ze dne 16.10.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajKůrka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/žaloba pro zmatečnost
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
žaloba/pro zmatečnost
EcliECLI:CZ:US:2014:3.US.2531.14.1
Datum podání29.07.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 229 odst.4


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2531/14 ze dne 16. 10. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou o ústavní stížnosti JUDr. Ladislava Postulky, zastoupeného Mgr. Zdeňkem Havlem, advokátem, se sídlem Strančice, Rudé armády 407, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2014, č. j. 35 Co 219/2014-257, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označené usnesení, neboť je názoru, že bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces.

Jím odvolací soud odmítl stěžovatelovo odvolání s odůvodněním, že bylo podáním vadným, a soudem prvního stupně vytknuté vady nebyly odstraněny.

Stěžovatel v ústavní stížnosti tomuto závěru oponuje.

Dříve než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda tato splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu.

V daném případě tomu tak není.

Podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne mimo jiné tehdy, jde-li o návrh nepřípustný, nestanoví-li tento zákon jinak.

Návrh, jímž je ústavní stížnost, je podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu nepřípustný, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje; těmi jsou i opravné prostředky mimořádné, s výjimkou návrhu na obnovu řízení (srov. § 72 odst. 3 téhož předpisu).

Opravným prostředkem, který třeba před podáním ústavní stížnosti vyčerpat, je tedy i žaloba pro zmatečnost (§ 228 a násl. o. s. ř.).

Podle § 229 odst. 4 o. s. ř. může účastník řízení žalobou pro zmatečnost napadnout mimo jiné pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání.

Právě proti takovému rozhodnutí stěžovatel v ústavní stížnosti brojí, aniž by se však k tomuto (mimořádnému) opravnému prostředku, jenž k odstranění nesprávnosti napadeného rozhodnutí slouží, uchýlil. Nevyčerpal tudíž všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jejích práv poskytuje

Ústavní stížnost je tím ve smyslu § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu nepřípustná (viz stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl ÚS-st 26/08, uveřejněné též pod č. 79/2009 Sb., dostupné na http://nalus.usoud.cz).

Proto nezbylo, než ji podle citovaného § 43 odst. 1 písm. e) téhož zákona odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. října 2014

Vladimír Kůrka v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru