Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2434/08 #1Usnesení ÚS ze dne 21.11.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - KS České Budějovice
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:3.US.2434.08.1
Datum podání29.09.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu

zákon; 150/2002 Sb.; soudní řád správní; § 105/2

Ostatní dotčené předpisy

150/2002 Sb., § 105 odst.2


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2434/08 ze dne 21. 11. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 21. listopadu 2008 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Muchy a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci návrhu navrhovatele: Občanské sdružení Lípa 2000, se sídlem Gregorova 12, 397 01 Písek, směřujícího proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. července 2008 č. j. 10 Ca 32/2008-64, spojeného s návrhem na zrušení ust. § 105 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 29. září 2008 obdržel Ústavní soud podání navrhovatele směřující proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. července 2008 č. j. 10 Ca 32/2008-64, spojené s návrhem na zrušení ust. § 105 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání. V této výzvě Ústavní soud navrhovatele mimo jiné upozornil na to, že zákon o Ústavním soudu neumožňuje ustanovení advokáta z úřední moci, avšak dle zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, má každý podle ust. § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii právo na poskytnutí právní pomoci advokátem a na to, aby mu byl v případě, že mu tato pomoc bude odmítnuta, přidělen advokát, určený Českou advokátní komorou - pobočka v Brně (Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno), přičemž s žádostí o určení advokáta se musí navrhovatel obrátit na Českou advokátní komoru sám.

K odstranění vad podání Ústavní soud stanovil navrhovateli lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 8. října 2008.

Dne 17. října a dne 29. října 2008 byly Ústavnímu soudu doručeny přípisy navrhovatele, kterými ovšem vady podání odstraněny nebyly.

Protože navrhovatel vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Navrhovatel podal rovněž návrh na zrušení ust. § 105 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Z ust. § 74 zákona o Ústavním soudu vyplývá, že návrh na zrušení zákona či jiného právního předpisu má akcesorickou povahu, protože jej lze podat pouze spolu s ústavní stížností proti rozhodnutí orgánu veřejné moci, vydanému na základě aplikace napadeného právního předpisu či jeho části. Návrh na zrušení právního předpisu "sdílí osud" ústavní stížnosti. Byla-li ústavní stížnost odmítnuta, musí se toto rozhodnutí promítnout i do návrhu, vzneseného ve smyslu ust. § 74 zákona o Ústavním soudu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Ústavní soud návrh na zrušení citovaného ustanovení, podaný společně s ústavní stížností, mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků taktéž odmítl, a to podle ust. § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2008

Jiří Mucha v. r.

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru