Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2415/18 #1Usnesení ÚS ze dne 20.11.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
SOUD - OS Brno-město
Soudce zpravodajZemánek Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:3.US.2415.18.1
Datum podání16.07.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2415/18 ze dne 20. 11. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatele Jiřího Humlíčka, bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně pod č. j. 13 Co 121/2018-562 a proti rozhodnutí Okresního soudu Brno - venkov sp. zn. 8 C 320/2009, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 16. 7. 2018 napadl stěžovatel v záhlaví uvedená stěžovatelem blíže nespecifikovaná rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván dne 30. 7. 2018 k odstranění vad návrhu, které spočívaly zejména ve skutečnosti, že nebyl v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Pro odstranění vad návrhu byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Stěžovatel byl současně poučen, že podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Na výzvu k odstranění vad návrhu doručenou stěžovateli dne 8. 8. 2018 stěžovatel reagoval podáním ze dne 3. 9. 2018, ve kterém uvedl, že žádal po České advokátní komoře určení advokáta, dosud však nebyl o výsledku vyrozuměn. Ústavní soud se obrátil s dotazem o stavu věci na Českou advokátní komoru, a bylo mu sděleno, že žádost stěžovatele o určení advokáta byla zamítnuta, neboť nebyla podána na formuláři stanoveném vyhláškou č. 120/2018 Sb. Ústavní soud přípisem ze dne 18. 9. 2018 prodloužil stěžovateli lhůtu k odstranění vad o dalších třicet dní, a vyrozuměl stěžovatele, že v této lhůtě je možno opětovně podat žádost o určení advokáta na správném formuláři, který je k dispozici na vyžádání u České advokátní komory nebo na jejích webových stránkách.

Na uvedené sdělení soudu stěžovatel reagoval podáním ze dne 23. 10 2018, ve kterém oznámil, že jeho žádost o určení advokáta byla opětovně zamítnuta z důvodu jejího podání na nesprávném formuláři, a že hodlá podat v pořadí již třetí žádost o určení advokáta.

Ústavní soud se obrátil na Českou advokátní komoru s dotazem, jak bylo o poslední žádosti stěžovatele o určení advokáta rozhodnuto. Česká advokátní komora sdělila, že žádost stěžovatele byla dne 14. 11. 2018 zamítnuta, neboť stěžovatel neprokázal splnění základních podmínek dle § 18 odst. 2 a §18c odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, s nimiž je spojován vznik práva na určení advokáta k poskytnutí právní služby.

Za uvedeného stavu Ústavnímu soudu nezbývá než konstatovat, že stěžovatel přes poskytnuté poučení ani v prodloužené lhůtě do dnešního dne, tedy čtyři měsíce po podání ústavní stížnosti, vady podání neodstranil.

Podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou tedy splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud proto soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 20. listopadu 2018

Jiří Zemánek, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru