Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 24/97Usnesení ÚS ze dne 03.04.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo na právní pomoc a tlumočníka
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.24.97
Datum podání21.01.1997

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 24/97 ze dne 3. 4. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 24/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti navrhovatele V.I.P., zastoupeného advokátem JUDr. V.K.,

takto:

Návrh se odmítá.Odůvodnění

Navrhovatel podal dne 20. 1. 1997 Ústavnímu soudu ČR ústavní stížnost, kterou Ústavní soud obdržel o den později. Ústavní stížnost směřuje proti rozsudku Okresního soudu v Klatovech, č.j. 3 T 124/95-125, ze dne 23. 7. 1996, kterým byl navrhovatel uznán vinným pokusem k trestnému činu znásilnění podle § 8 odst. 1 a § 241 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle § 241 odst. 1 tr. zák. za použití § 57 tr. zák. k trestu vyhoštění z České republiky. Současně směřuje ústavní stížnost podaná navrhovatelem i proti usnesení Krajského soudu v Plzni, č.j. 7 To 639/96-152, ze dne 12. 11. 1996, kterým bylo odvoláni obžalovaného V.I.P. proti rozsudku okresního soudu v Klatovech, ze dne 23. 7. 1996, č.j. 3 T 124/95-125, podle § 256 trestního řádu zamítnuto. Ze spisu Okresního soudu v Klatovech, sp. zn. 3 T 124/95, potom ústavní soud zjistil, že napadené usnesení Krajského soudu v Plzni, jako soudu odvolacího, nabylo právní moci dne 12. 11. 1996.

1

III. ÚS 24/97

Podle § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 cit. zákona), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Z uvedených ustanovení je tak zřejmé, že navrhovatel svoji ústavní stížnost podal po lhůtě shora uvedené.

S ohledem na uvedenou skutečnost proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnout jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení:

Proti rozhodnutí Ústavníhosoudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. března 1997

JUDr.Vladimír JURKA soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru