Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2397/11 #1Usnesení ÚS ze dne 09.09.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS České Budějovice
SOUD - OS Jindřichův Hradec
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.2397.11.1
Datum podání12.08.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2397/11 ze dne 9. 9. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 9. září 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu J. M., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 12. 8. 2011, napadá navrhovatel usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2011 č. j. 22 Cdo 1419/2011-184, rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 9. 2010 č. j. 7 Co 1229/2010-155 a rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 23. 11. 2009 č. j. 9 C 48/2007-125.

V předmětném podání navrhovatel není zastoupen advokátem na základě speciální plné moci [§ 29, § 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")], přičemž jeho podání nesplňuje ani obsahové, ani formální náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem (§ 34 zákona o Ústavním soudu).

Navrhovateli je však z mnoha jeho předchozích návrhů a poskytnutých poučení o náležitostech ústavní stížnosti, kterých se mu v souvislosti s vadami těchto návrhů od Ústavního soudu v minulosti dostalo, nepochybně velmi dobře známa povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem na základě speciální plné moci. O náležitostech návrhu a předpokladech pro jeho projednání byl Ústavním soudem opakovaně poučen (např. v řízení ve věci sp. zn. I. ÚS 2292/09, II. ÚS 2489/08, II. ÚS 967/08 a I. ÚS 1100/08).

Ústavní soud již např. v usnesení ze dne 6. 10. 2010 sp. zn. III. ÚS 2822/10 konstatoval, že v řízení o ústavní stížnosti téhož navrhovatele není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o podmínkách a předpokladech řízení o ústavní stížnosti dostávalo navrhovateli v každém jeho jednotlivém řízení, jestliže se tak stalo v mnoha předchozích řízeních u Ústavního soudu. Nelze totiž opomenout, že navrhovatel do doby rozhodování o předmětném návrhu podal k Ústavnímu soudu celkem 13 podání, která byla Ústavním soudem v několika případech odmítnuta pro vady návrhu, ačkoli navrhovateli zaslané informace byly objektivně způsobilé vysvětlit a doložit zásadu, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak, než v zastoupení advokátem.

Proto je formální setrvání na požadavku vždy nového, avšak obsahově shodného poučení postupem neefektivním.

Ústavní soud se však nadto zabýval i tím, zda podaný návrh tak, jak byl navrhovatelem učiněn, tj. pokud směřuje proti všem výše označeným rozhodnutím, je meritorně projednatelný. K takovému závěru však nedospěl.

Navrhovatel nepochybně odvíjí zachování zákonné 60denní lhůty k podání ústavní stížnosti (ve smyslu ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu) od doručení usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2011 č. j. 22 Cdo 1419/2011-184, jímž bylo jeho dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. září 2010 č. j. 7 Co 1229/2010-155 odmítnuto pro nepřípustnost podle ustanovení § 237 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. Nejednalo se tedy o odmítnutí mimořádného opravného prostředku z důvodů závisejících na uvážení dovolacího soudu ve smyslu ustanovení § 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu. V takovém případě je nutné počátek lhůty podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu odvíjet od doručení rozhodnutí odvolacího soudu, tj. od listopadu 2010. Jestliže předmětný návrh byl Ústavnímu soudu doručen dne 12. 8. 2011, jde o návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem o Ústavním soudu.

Ústavní soud proto z výše vyložených důvodů návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a), písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. září 2011

Jan Musil

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru