Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 238/06Usnesení ÚS ze dne 09.08.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
odmítnuto - pro 2b
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo sdružovat se na ochranu svých hospodářských a soc... více
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2006:3.US.238.06
Datum podání03.03.2006
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 20 odst.1

361/2000 Sb., § 124 odst.5


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 238/06 ze dne 9. 8. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 238/06

Ústavní soud rozhodl dne 9. srpna 2006 v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Jiřího Muchy a Michaely Židlické mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Mezinárodního vysokoškolského střediska pro letecké sporty v Praze, se sídlem kolej Strahov, Vaníčkova 5/311,

Praha 6 - Strahov, zastoupeného Mgr. Danielem Musilem, advokátem v Praze 1, Kaprova 14/42, proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spolu s návrhem na zrušení § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, takto:

Ústavní stížnost a návrh na zrušení § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, se odmítají.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 28. února 2006 se stěžovatel domáhal toho, aby Ústavní soud nařídil Městské části Praha 19 přestat v porušování jeho ústavně zaručených práv a svobod a aby nařídil Městské části Praha 19 obnovit stav před porušováním těchto práv. Dále stěžovatel navrhl zrušit ust. § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu rozporu tohoto ustanovení s čl. 20 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatel spatřoval zásah do svých ústavně zaručených práv a svobod v tom, že odbor dopravy Městské části Prahy 19 rozhodl o umístění zákazové dopravní značky B 13 zamezující vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 6 tun. Stěžovatel je nájemcem pozemku, který je přístupný pouze po komunikaci, kde byla tato značka umístěna, a ke své činnosti potřebuje dodávky materiálu a surovin vozidly přesahující okamžitou hmotnost 6 tun.

Ústavní stížnost je nepřípustná.

Podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci. Místní úprava provozu na pozemní komunikaci se děje i prostřednictvím dopravních značek

Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu lze žádat o výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou povoluje ten orgán nebo vlastník pozemní komunikace, který úpravu stanovil. Z ústavní stížnosti nevyplývá, že by stěžovatel o příslušnou výjimku odbor dopravy požádal.

Dále podle § 4 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, soudy ve správním soudnictví rozhodují mj. o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů v oblasti veřejné správy a ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu.

Vzhledem k tomu, že místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích se stanoví správním aktem a stěžovatel tvrdí, že jím byl dotčen na svých právech, je nepochybné, že před podáním ústavní stížnosti má stěžovatel k dispozici správní žalobu podle soudního řádu správního, ve které může uplatnit tvrzení o porušení svých subjektivních veřejných práv. Z ústavní stížnosti nevyplývá, že by stěžovatel tento procesní prostředek vyčerpal.

Podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem. Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Z uvedených ustanovení vyplývá zásada subsidiarity ústavní stížnosti, z níž plyne i princip minimalizace zásahů Ústavníhosoudu do činnosti ostatních orgánů veřejné moci. Ústavní stížnost je tedy krajním prostředkem k ochraně práva nastupujícím až tehdy, kdy náprava před orgány veřejné moci již není standardním postupem možná. Z ústavní stížnosti nevyplývá, že by stěžovatel v dané věci prostředky k ochraně svých práv, jak byly vpředu shrnuty, vyčerpal.

Z těchto důvodů Ústavnísoud ústavní stížnost stěžovatele pro nepřípustnost odmítl [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu]. Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nebyla věcně projednána, sdílí návrh stěžovatele na zrušení § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, osud ústavní stížnosti. Ústavní soud jej tedy odmítl [§ 43 odst. 1 písm. e), odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu], odhlédnuto od toho, že stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se děje podle § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2006

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru