Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2346/20 #1Usnesení ÚS ze dne 18.11.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:3.US.2346.20.1
Datum podání11.08.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2346/20 ze dne 18. 11. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky Zdenky Šillerové, bez právního zastoupení, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2020, č. j. 7 As 507/2018-40, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní stížnost stěžovatelky směřuje proti v záhlaví uvedenému rozsudku Nejvyššího správního soudu, ve věci žaloby na zrušení rozhodnutí České advokátní komory, kterým byla zamítnuta její žádost o určení advokáta k poskytnutí právní služby ve věci zastoupení v řízení o ústavní stížnosti vedeném u Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 3399/16 podle § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o advokacii").

Návrh stěžovatelky trpí formálními vadami. Stěžovatelka především není zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a k jejímu návrhu není připojena kopie napadeného rozhodnutí (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu). Ústavní stížnost obsahuje v podstatě toliko žádost, kterou stěžovatelka sleduje stanovení lhůty k odstranění vad jejího podání - zastoupení advokátem. Uvedenou žádost stěžovatelka odůvodňuje tím, že podáním ze dne 20. 7. 2020 požádala o určení advokáta Českou advokátní komoru, která v této věci dosud nerozhodla.

Ústavní soud stěžovatelku přípisem ze dne 24. 8. 2020 vyzval k odstranění vad jejího podání a k tomu jí stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad. Dále ji Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Stěžovatelka výzvu k odstranění vad obdržela dne 27. 8. 2020. Ve svém podání ze dne 29. 9. 2020 stěžovatelka Ústavnímu soudu navrhuje přerušení řízení o ústavní stížnosti do doby, než bude rozhodnuto o její žalobě proti usnesení České advokátní komory ze dne 7. 9. 2020, č. j. 10.01-000437/20-005 (dále jen "usnesení České advokátní komory"), kterým bylo zastaveno řízení o žádosti stěžovatelky na určení advokáta k poskytnutí právní služby v nyní posuzované věci. V odůvodnění citovaného usnesení je uvedeno, že jde o žádost zjevně právně nepřípustnou, neboť bylo žádáno o určení advokáta nikoliv bezplatně, což zákon o advokacii neumožňuje a nad rámec toho bylo stěžovatelce doporučeno, aby s ohledem na skutečnost, že oslovila dva advokáty, kteří ji odmítli poskytnout požadovanou právní službu, příště se svým požadavkem oslovila více advokátů.

Ústavní stížnost byla odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť nadále nesplňuje základní zákonné požadavky na projednání podle § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a navazujícími ustanoveními téhož zákona, přestože si jich stěžovatelka musela být vědoma, protože se na Ústavní soud v minulosti opakovaně obrátila s podáními, při jejichž projednání o nich byla poučena; stěžovatelka není zastoupena advokátem, ač jí to zákon ukládá - stěžovatelčina žádost o určení zástupce z řad advokátů byla zamítnuta usnesením České advokátní komory. Podání rovněž trpí vadami, které je činí neprojednatelným.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. listopadu 2020

Jaroslav Fenyk v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru