Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2316/10 #1Usnesení ÚS ze dne 05.10.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Svitavy
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
odmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:3.US.2316.10.1
Datum podání10.08.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2316/10 ze dne 5. 10. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 5. října 2010 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu J. B., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 10. 8. 2010, napadl navrhovatel rozsudek Okresního soudu ve Svitavách ze dne 20. října 2009 č. j. 7 C 108/2007-111.

Protože výše označené podání nesplňovalo náležitosti a podmínky ústavní stížnosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval soudce zpravodaj navrhovatele k odstranění vad návrhu a jeho doplnění podle připojeného písemného poučení. K tomu byla navrhovateli poskytnuta 30denní lhůta s poučením, že pokud vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstraní, Ústavní soud návrh odmítne.

Výzvu spolu s poučením navrhovatel převzal dne 30. 8. 2010 (viz doručenka založená na č. l. 8).

Před uplynutím výše označené lhůty požádal navrhovatel o její prodloužení s odůvodněním, že se potřebuje "seznámit a dodat další materiál k odůvodnění a obhájení ústavní stížnosti".

Žádosti o prodloužení lhůty nebylo vyhověno (sdělení na č. l. 10).

V podání doručeném Ústavnímu soudu dne 27. 9. 2010 navrhovatel požádal o "pozastavení ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 2316/10", neboť prý požádal Okresní soud ve Svitavách "o určení advokáta ex offo" k zastupování v řízení před Ústavním soudem poté, co údajně jeho žádost adresovaná České advokátní komoře v Brně byla zamítnuta a on nemá dostatek finančních prostředků k zajištění advokáta.

Ústavní soud po rekapitulaci obsahu spisu sp. zn. III. ÚS 2316/10 dospěl k závěru, že návrh stěžovatele je nutné odmítnout. Navrhovateli skončila lhůta k odstranění vad návrhu dne 29. 9. 2010, aniž v této lhůtě vyhověl podmínkám písemné výzvy a odstranil vady návrhu.

Nejprve je třeba uvést, že řízení před Ústavním soudem nelze "pozastavit", ale pouze přerušit v situaci, kterou předvídá ustanovení § 74 a § 78 zákona o Ústavním soudu, tedy v případě podání řádné ústavní stížnosti spojené s návrhem na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení.

O takový případ se však v této věci nejedná, přičemž Ústavní soud nad rámec návrhu poznamenává, že obecný soud není oprávněn žádnému z účastníků řízení před Ústavním soudem postupem podle ustanovení § 30 odst. 2 o. s. ř. ustanovit advokáta. Z tohoto důvodu jsou jakékoli úkony navrhovatele domáhající se takového postupu zcela zbytečné.

Protože návrh směřuje výhradně ke zrušení rozsudku Okresního soudu ve Svitavách ze dne 20. 10. 2009 č. j. 7 C 108/2007-111, který byl navrhovateli doručen již koncem roku 2009 (viz svazek listinných dokladů připojených navrhovatelem), je podaný návrh navíc i opožděný (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

Protože navrhovatel vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené neodstranil a návrh byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem, Ústavní soud ho odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a), písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. října 2010

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru