Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2312/09 #1Usnesení ÚS ze dne 14.12.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 8
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:3.US.2312.09.1
Datum podání01.09.2009
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2312/09 ze dne 14. 12. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. L. M., advokáta, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 1. 9. 2009 doručena ústavní stížnost, dne 30. 6. 2010 její doplnění ve věci návrhu na uložení zákazu Obvodnímu soudu pro Prahu 8, aby tento neprojednával blíže určenou žalobu, zákazu Městskému soudu v Praze, aby tento neprojednával odvolání a zároveň, aby Ústavní soud prohlásil v návrhu označený rozsudek za nulitní.

Návrh trpěl závažnou formální vadou, která zároveň znemožňovala jakékoli hmotněprávní posouzení; nebyla naplněna podmínka podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (stěžovatel musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem).

Stěžovatel byl na tuto vadu návrhu upozorněn a výzvami ze dne 10. září 2010 a 4. října 2010 poučen, že je nutné tuto vadu v určené lhůtě odstranit, neboť v opačném případě by byl Ústavní soud nucen návrh odmítnout.

Dne 7. prosince 2010 bylo Ústavnímu soudu doručeno vyjádření Alexandry Mifkové, asistentky advokátní kanceláře, že je stěžovatel v nepříznivém zdravotním stavu, který mu znemožňuje komunikovat s ostatními advokáty. Vyjádření neobsahovalo lékařskou zprávu, potvrzení o pracovní neschopnosti nebo jiný důkaz o stavu stěžovatele, ani žádost o prominutí zmeškání resp. prodloužení lhůty.

Ústavní soud konstatuje, že stanovená lhůta uplynula, a protože k dnešnímu dni nebylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž by byla vytýkaná vada odstraněna, nezbylo než o návrhu rozhodnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tedy tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. prosince 2010

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru