Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 23/95Usnesení ÚS ze dne 07.02.1995

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŠevčík Vlastimil
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na ochranu rodičovství, rodiny a dětí
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1995:3.US.23.95
Datum podání01.02.1995

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 23/95 ze dne 7. 2. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 23/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl, ve věci ústavní stížnosti pana V.K., zastoupeného JUDr. Z.S., komerčním právníkem, proti Krajskému soudu v Českých Budějovicích, dne 7. 2. 1995 mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu ČR dne 1. 2. 1995, domáhá se stěžovatel zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. srpna 1994, čj. 7 Co 1272/94, kterým mělo být porušeno jeho základní právo uvedené v čl. IV odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Porušení základního práva spatřuje stěžovatel v tom, že odvolací soud změnil rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 11 C 470/93 ze dne 23. 3. 1994 a rozhodl o jeho povinnosti přispívat na výživu jeho zletilého syna. Odvolacímu soudu vytýká nesprávné právní posouzení věci.

1

Řízení před Ústavním soudem ČR je upraveno zák. č. 182/1993 Sb., který stanoví podmínky pro podání ústavní stížnosti (§ 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb.) včetně náležitosti ústavní stížnosti (§ 34 zák. č. 182/1993 Sb.) .

Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Za takovýto prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení. Stěžovatel však v situaci, kdy krajský soud změnil rozsudek okresního soudu ve věci samé, byl oprávněn v zákonem stanovené lhůtě podat dovolání (§ 238 odst. 1 o.s.ř.) a neučinil-li tak, pak nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje, neboť k podání dovolání dle ust. § 238 odst. 1 o.s.ř. nejsou stanoveny žádné podmínky, které by musel stěžovatel splňovat a záleží pouze na jeho vůli, zda toto své právo využije či nikoli.

Ústavní stížnost je nepřípustná (§ 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb.), a proto nezbylo než tuto, mimo ústní jednání, odmítnout (§ 43 odst. 1 písm. f) zák. č. 182/1993 Sb.) .

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb.).

V Brně dne 7. 2. 1995

JUDr. Vlastimil Ševčík soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru