Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 229/97Usnesení ÚS ze dne 23.09.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.229.97
Datum podání30.06.1997

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 229/97 ze dne 23. 9. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 229/97-7 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatelů M.P. a Z.P., o návrhu ze dne 25. června 1997, t akt o :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, předaným k doručení Ústavnímu soudu 27. června 1997, se stěžovatelé domáhali přezkoumání rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. října 1996, č. j. 10 C 137/96. Uvedli, že považují své restituční nároky za oprávněné a navrhli, aby ústavní soud zvážil, zda usnesení obou soudů bylo tedy správné či nikoliv.

Ústavní stížnost jsou oprávněny podat fyzické nebo právnické osoby, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byly účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno jejich základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě stanovené pro jeho podání (§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 a § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb.).

Z obsahu návrhu, rozhodnutí Okresního soudu v Českých Budějovicích č. j. 10 C 137/96-18, ze dne 8. října 1996, Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 7 Co 2792/96, ze dne 31. ledna 1997, sdělení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. září 1997 a dokladu o předání návrhu k doručení Ústavnímu soudu bylo nepochybně zjištěno, že výše označené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích nabylo právní moci dne 17. února 1997, navrhovatelé podali svou stížnost 27. června 1997, tj. po lhůtě stanovené v § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb.

111. ÚS 229/97-8

Pro zjištění, že stížnost byla podána po lhůtě, rozhodl Ústavní soud tak, jak ve výroku obsaženo (§ 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb.). S ohledem na odmítnutí návrhu pro jeho opožděnost neprodloužil Ústavní soud k žádosti navrhovatelů lhůtu k odstranění vad návrhu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 23. září 1997

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru