Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 229/06Usnesení ÚS ze dne 14.04.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2006:3.US.229.06
Datum podání01.03.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 132, § 157 odst.2


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 229/06 ze dne 14. 4. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 229/06

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. D., zastoupeného JUDr. Janem Fričem, advokátem v Praze 5, Štefánikova 65, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. listopadu 2005, čj. 12 Co 311/2005-354, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. listopadu 2005, čj. 12 Co 311/2005-354, pro jeho protiústavnost. Jak stěžovatel uvádí, současně podal k Nejvyššímu soudu ČR dovolání a ústavní stížnost podává jen z opatrnosti v zájmu zachování lhůty. Ústavní soud si tuto skutečnost ověřil dotazem u příslušného obecného soudu (č. l. 18 spisu Ústavního soudu).

Podle ust. § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu", ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Podle odst. 4 téhož ustanovení byl-li mimořádný opravný prostředek orgánem, který o něm rozhoduje, odmítnut jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení, lze podat ústavní stížnost proti předchozímu rozhodnutí o procesním prostředku k ochraně práva, které bylo mimořádným opravným prostředkem napadeno, ve lhůtě 60 dnů od doručení takového rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku.

Jak je z uvedeného zjevné, stěžovatel dosud nevyčerpal veškeré prostředky, které mu procesní normy podle českého práva poskytují. Za této situace tedy není místo pro zásah Ústavníhosoudu, jehož činnost je vůči soudům obecným přísně subsidiární a nastupuje pouze tam, kde se stěžovateli nemůže dostat nápravy v řízení před obecnými soudy. Tak tomu ovšem v této situaci není, a stěžovatel může stále dosáhnout pro sebe kladného výsledku v řízení před soudy obecnými. V případě, že v řízení před Nejvyšším soudem ČR neuspěje, může podat ve smyslu ust. § 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost proti rozhodnutí obecných soudů (event. též proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jako soudu dovolacího, pokud i tomuto soudu budou dle právního názoru stěžovatele svědčit důvody ústavní stížnosti) ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o dovolání.

Za shora uvedených okolností Ústavnísoud soudcem zpravodajem ústavní stížnost odmítl z důvodu její nepřípustnosti dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2006

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru