Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 227/98Usnesení ÚS ze dne 21.07.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkškoda/náhrada
Důkaz
EcliECLI:CZ:US:1998:3.US.227.98
Datum podání15.05.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

40/1964 Sb., § 420

99/1963 Sb., § 120, § 132, § 212, § 213


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 227/98 ze dne 21. 7. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ÚS 227/98-10

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci navrhovatele J.V., zastoupeného JUDr. J.J., o návrhu na zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 11 Co 322/97, ze dne 5. března 1998, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným Ústavnímu soudu dne 13. května 1998, se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Domažlicích sp. zn. 5 C 33/97, ze dne 24. března 1997. Uvedl, že podle jeho přesvědčení nebyl náležitě zjištěn skutkový stav, zejména odvolacím soudem nebyly provedeny důkazy o existenci škody, případně o její výši, a tak došlo k porušení práv, zaručených mu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy. Proto navrhl, aby Ústavní soud rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 11 Co 322/97, ze dne 5. března 1998, zrušil.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu spisu Okresního soudu v Domažlicích sp. zn. 5 C 33/97 nebylo zjištěno dotčení práv navrhovatele, jak se ve stížnosti dovolává. Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, jímž byl potvrzen rozsudek soudu 1. stupně o povinnosti stěžovatele nahradit způsobenou škodu částkou 38.892,-Kč s přísl. a uhradit náklady řízení, vychází ze skutkových zjištění, učiněných soudem I. stupně a z doplněného dokazování v odvolacím řízení. Postup odvolacího soudu byl v souladu s § 120 odst. 1 věta druhá, § 132 a s §§ 212 odst. 1, 213 odst. 2 věta prvá občanského soudního řádu. Odůvodnění jeho rozsudku je vyčerpávající, obsahující i důvody pro které další důkazy nepřipustil, a proto Ústavní soud na ně odkazuje.

III. ÚS 227/98-11

S ohledem na uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. července 1998

JUDr. Pavel Holländer

předseda senátu

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru