Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2267/17 #2Usnesení ÚS ze dne 21.11.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
KRAJ / KRAJSKÝ ÚŘAD - KÚ Jihomoravského kraje
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:3.US.2267.17.2
Datum podání21.07.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2267/17 ze dne 21. 11. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatelky Lenky Valentové, bez právního zastoupení, proti usnesením Nejvyššího správního soudu sp. zn. Nao 142/2017, sp. zn. Nao 177/2017, sp. zn. Nao 143/2017, sp. zn. Nao 178/2017, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 62 A 52/2017-68, proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 6. 2. 2017 sp. zn. JMK 20510/2017 a proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 21. 7. 2017, doplněnou podáními Ústavnímu soudu doručenými dne 24. 7. 2017, 26. 7. 2017, 28. 7. 2017, 31. 7. 2017, 8. 9. 2017, 2. 10. 2017 a 9. 10. 2017, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad návrhu. K tomu jí stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh (ústavní stížnost) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovatelce doručena fikcí dne 24. 9. 2017. Od následujícího dne počala stěžovatelce běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 9. 10. 2017.

Přípisem, Ústavnímu soudu doručeným dne 2. 10. 2017, stěžovatelka požádala Ústavní soud o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu. K žádosti stěžovatelky Ústavní soud stěžovatelce lhůtu k odstranění vad návrhu prodloužil do 20. 10. 2017. Vyrozumění o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu stěžovatelka převzala dne 17. 10. 2017 (zásilka obsahující sdělení o prodloužení lhůty však byla připravena na poště k převzetí již dne 8. 10. 2017).

Dne 11. 10. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno další podání stěžovatelky, ke kterému stěžovatelka přiložila rozhodnutí České advokátní komory ze dne 14. 9. 2017 o tom, že jí nebude advokát k poskytnutí právní služby ve věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. III. ÚS 2267/17 Českou advokátní komorou určen. V uvedeném podání stěžovatelka vznesla dotaz, zda je možné proti rozhodnutí České advokátní komory podat ústavní stížnost nebo zda má sama bez advokáta podat žalobu dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 18. 10. 2017 a 20. 10. 2017 byla Ústavním soudu doručena další podání stěžovatelky, ve kterých stěžovatelka Ústavní soud požádala o spojení jejích věcí vedených u Ústavního soudu pod sp. zn, III. ÚS 2267/17, sp. zn. I. ÚS 2268/17, sp. zn. II. ÚS 2269/17 a sp. zn. I. ÚS 2270/17.

Jelikož stěžovatelka vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí do dnešního dne neodstranila, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2017

JUDr. Radovan Suchánek v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru