Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2255/20 #1Usnesení ÚS ze dne 07.10.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
SOUD - VS Olomouc
Soudce zpravodajŠimíček Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:3.US.2255.20.1
Datum podání05.08.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2255/20 ze dne 7. 10. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o ústavní stížnosti J. D., t. č. Věznice, P.O. BOX 21/7, Kuřim, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 5. 8. 2020 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako "ústavní stížnost pro porušení ústavních práv, zejména práva na spravedlivý proces", kterým stěžovatel brojí proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. 48 T 6/2017-1780 a rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 4. 2020, č. j. 4 To 17/2020-1792. Tvrzená protiústavnost měla být způsobena svévolným porušením práva na obhajobu (neprovedením některých navržených důkazů) a porušením presumpce neviny, když některé výpovědi prý byly účelově měněny v neprospěch stěžovatele.

Stěžovatelovo podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), zejména z něj nebylo patrno, čeho se vlastně stěžovatel v tomto řízení domáhá, jakou ústavněprávní argumentaci uplatňuje a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona). K ústavní stížnosti nebyla připojena napadená rozhodnutí a nebylo rovněž zřejmé, zda stěžovatel před jejím podáním vyčerpal všechny procesní prostředky k ochraně svého práva.

Protože ústavní stížnost nesplňovala zákonem stanovené podmínky řízení, upozornil Ústavní soud stěžovatele výzvou na její konkrétní vady s tím, že nebudou-li odstraněny do 40 dnů od doručení tohoto přípisu, bude návrh odmítnut. Výslovně byl stěžovatel poučen o okolnosti, že Ústavní soud pro řízení před Ústavním soudem neustanovuje zástupce a pokud byl proto stěžovatel při hledání advokáta neúspěšný anebo mu to jeho poměry neumožňují, může si zajistit advokátní zastoupení na základě žádosti o určení advokáta. Stěžovatel byl informován rovněž o tom, na jakém formuláři musí být případná žádost České advokátní komoře vyplněna a na jakou adresu má být zaslána. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 12. 8. 2020.

Na tuto výzvu stěžovatel reagoval dne 25. 8. 2020 zasláním Ústavnímu soudu vyplněného formuláře "Žádost o právní službu pro fyzickou osobu" (bez průvodního dopisu).

Dne 25. 9. 2020 Ústavní soud stěžovatele informoval o tom, že stále nebyly odstraněny vytčené vady ústavní stížnosti a že zdejší soud obdržel pouze vyplněný formulář "Žádost o právní službu pro fyzickou osobu", a to bez jakéhokoliv vysvětlení. Stěžovatel byl proto dotázán, jak si má zaslání tohoto formuláře soud vykládat.

V reakci na tuto výzvu stěžovatel soudu dne 6. 10. 2020 sdělil, že na předchozí výzvu datovanou ke dni 7. 8. 2020 "reagoval bezprostředně" a náležitosti řádně doplnil, nicméně dostal-li soud předmětný vyplněný formulář, pak toto doplnění došlo na adresu České advokátní komory. Prosí proto o radu, jak má dále postupovat.

Ústavní soud za dané situace konstatuje, že stěžovatel ve stanovené lhůtě (která uběhla již 21. 9. 2020) neodstranil vady, na které byl upozorněn, a ani nepožádal o prodloužení této lhůty. Jeho tvrzení, že náležitosti ústavní stížnosti řádně doplnil, avšak zřejmě je zaslal na jinou adresu, nemá žádnou relevanci, protože je za dané situace soud nemůže nijak ověřit.

Pokud totiž Ústavní soud stěžovatele dne 25. 9. 2020 informoval o tom, že stále nebyly odstraněny vady ústavní stížnosti, bylo namístě tak učinit urychleně, případně požádat o prodloužení původně stanovené lhůty tak, aby si stěžovatel vytvořil větší časový prostor např. k jednání s Českou advokátní komorou ve věci žádosti o určení zástupce. Nic z toho však neučinil a pouze požádal Ústavní soud o radu, jak má dále postupovat - to ovšem za situace, kdy mu byl postup, který je nutno volit, podrobně popsán již ve výzvě ze dne 7. 8. 2020.

Z výše uvedených důvodů Ústavní soud podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítl pro neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. října 2020

Vojtěch Šimíček v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru