Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2252/15 #1Usnesení ÚS ze dne 30.09.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Teplice
SOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajKůrka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/žaloba pro zmatečnost
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
žaloba/pro zmatečnost
EcliECLI:CZ:US:2015:3.US.2252.15.1
Datum podání25.07.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1961 Sb., § 229 odst.4


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2252/15 ze dne 30. 9. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou o ústavní stížnosti Ladislava Pokorného, zastoupeného Mgr. Gabrielou Šťastnou, advokátkou se sídlem Ústí nad Labem, V Jirchářích 705/3, proti rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 28. 5. 2003, č. j. 13 C 114/2002-46, a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 4. 2005, č. j. 11 Co 47/2004-66,takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností, vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů vydaných v jeho občanskoprávní věci, neboť jimi mělo dojít k porušení jeho základního práva na spravedlivý proces, jak vyplývá z čl. 36 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod.

Napadeným rozsudkem pro uznání uložil okresní soud stěžovateli (žalovanému) zaplatit žalobkyni částku 418 812 Kč s příslušenstvím; učinil tak rozsudkem pro uznání, s odůvodněním, že stěžovatel v určené lhůtě nepodal vyjádření k žalobě. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel odvolání, které odvolací soud odmítl, neboť stěžovatelem uvedené námitky nespadaly pod žádný ze zákonných důvodů přezkumu rozsudku pro uznání.

Předtím, než může Ústavní soud přistoupit k věcnému přezkumu ústavní stížností napadených rozhodnutí obecných soudů, je jeho povinností přezkoumat, zda jsou splněny procesní podmínky, jež takový přezkum připouštějí; to je významné potud, že ve vztahu k napadeným rozhodnutím obecných soudů tyto podmínky splněny nejsou.

Je tomu tak proto, že jedním z pojmových znaků ústavní stížnosti, jakožto prostředku ochrany ústavně zaručených práv a svobod, je i její subsidiarita. Ta je promítnuta do § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, který stanoví, že ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

V dané věci je pak určující, že proti pravomocnému usnesení soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání (jak se stalo), měl stěžovatel k dispozici ten procesní prostředek, jímž - v souladu s ustanovením § 229 odst. 4 o. s. ř. - byla žaloba pro zmatečnost. Pakliže jej nevyčerpal, je ústavní stížnost proti tomuto rozhodnutí nepřípustná.

Návrh, který je podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu nepřípustný, musí být podle § 43 odst. 1 písm. e) téhož zákona odmítnut; rozhodne o tom bez jednání soudce zpravodaj.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. září 2015

Vladimír Kůrka v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru