Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 223/97Usnesení ÚS ze dne 15.08.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.223.97
Datum podání24.06.1997

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 223/97 ze dne 15. 8. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 223/97-10

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele J.M., zastoupeného advokátem JUDr. J.H., o návrhu na zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 13 Co 129/96 a Okresního soudu ve Zlíně sp. zn. 8 C 2/92, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, zaslaným a doručeným Ústavnímu soudu České republiky 24. června 1997, se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu obecných soudu a zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. března 1997, jakož i rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 16. listopadu 1995, vyhlášených ve věci vedené pod sp. zn. 8 C 2/92.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě stanovené pro jeho podání (§ 43 odst. l písm. b) zák. č. 182/1993 Sb.).

Z obsahu návrhu a spisu sp. zn. 8 C 2/92 Okresního soudu ve Zlíně bylo zjištěno, že stížností napadený rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 13. března 1997, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního soudu ve Zlíně ve věci samé, nabyl právní moci 25. dubna 1997, stížnost k Ústavnímu soudu ČR byla podána dne 24. června 1997, tj. po lhůtě, která uplynula 23. června 1997.

III. ÚS 223/97-11

S ohledem na výše uvedené rozhodl Ústavní soud ve smyslu § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb. tak, jak ve výroku obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. srpna 1997

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru