Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 22/20 #1Usnesení ÚS ze dne 18.08.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánMINISTERSTVO / MINISTR - vnitra
SOUD - NSS
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajŠimíček Vojtěch
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:3.US.22.20.1
Datum podání06.01.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 22/20 ze dne 18. 8. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka ve věci ústavních stížností stěžovatele Burima Camaje, zastoupeného JUDr. Jiřím Novákem, advokátem, sídlem Sokolská 1788/60, Praha 2 - Nové Město, proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 1. listopadu 2019 č. j. MV-102659-3/SO-2019 a rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. června 2019 č. j. VS-4506/835.3/2-2018, jako stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 22/20, a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. června 2020 č. j. 1 As 71/2020-24 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. ledna 2020 č. j. 8 A 2/2020-23, jako stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 2202/20, a ve věci s oběma ústavními stížnostmi spojeném návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), za účasti ministra vnitra, Ministerstva vnitra, Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod spisovými značkami III. ÚS 22/20 a III. ÚS 2202/20 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod spisovou značkou III. ÚS 22/20.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel v návětí uvedené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatel domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí, neboť v postupu příslušných orgánů veřejné moci shledává porušení jeho ústavně zaručených práv. S oběma ústavními stížnostmi dále stěžovatel spojil návrh na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

2. Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

3. Z předmětných ústavních stížností a jejich příloh Ústavní soud zjistil, že stěžovatel obdobnými ústavními stížnostmi brojí v prvém případě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o zamítnutí žádosti o udělení státního občanství a rozhodnutí ministra vnitra o rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra a v posléze podané ústavní stížnosti proti navazujícím rozhodnutím Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, jimiž bylo rozhodnuto o stěžovatelových návrzích na soudní přezkum zmíněných rozhodnutí správních orgánů, proti kterým samostatně brojil v dříve podané ústavní stížnosti. Na základě těchto zjištění, z důvodu hospodárnosti a efektivity, podle shora uvedených zákonných ustanovení Ústavní soud spojil ve výroku uvedené věci ke společnému řízení.

4. V souladu s rozvrhem práce pro rok 2020 č. Org. 1/20 (úplné znění pod č. Org. 23/20) a po změně osoby původně ustanoveného soudce zpravodaje ve věci sp. zn. III. ÚS 22/20, provedené opatřením předsedy senátu podle § 55 zákona o Ústavním soudu ze dne 7. 7. 2020, je soudcem zpravodajem spojených věcí soudce Vojtěch Šimíček, který se tímto opatřením stal soudcem zpravodajem v uvedené věci dříve podané ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 22/20.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. srpna 2020

Jiří Zemánek v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru