Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 219/96Usnesení ÚS ze dne 23.10.1996

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo na právní pomoc a tlumočníka
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:3.US.219.96
Datum podání06.08.1996

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 219/96 ze dne 23. 10. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 219/96 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele G.S.N., zastoupeného advokátem JUDr. T.K.,

takto:

Návrh se odmítá. O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel podal dne 5. 8. 1996 Ústavnímu soud ČR ústavní stížnost, kterou Ústavní soud obdržel o den později. Ústavní stížnost směřuje proti usnesení Obvodního soudu v Praze 4, sp. zn. Nt 2208/96, ze dne 2. 4. 1996, kterým byl vzat navrhovatel do vazby, a také proti usnesení-Městského soudu v Praze, sp. zn. 44 To 685/96, ze dne 17. 5. 1996, kterým byla stížnost navrhovatele (obviněného) proti uvedenému rozhodnutí Obvodního soudu v Praze 4 (č.j. Nt 2208/96 - 5) zamítnuta. Ze spisu Městského soudu v Praze, sp. zn. 44 To 685/96, i ze, spisu Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. zn. Nt 2208/96, potom Ústavní soud zjistil, že napadené usnesení Městského soudu v Praze, jako soudu odvolacího, nabylo právní moci dne 17. 5. 1996.

Podle § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta

III. ÚS 219/96

počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 cit. zákona), a není-li takového prostředku dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že navrhovatel svoji ústavní stížnost podal po lhůtě shora uvedené.

S ohledem na uvedenou skutečnost proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., odmítnout jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. října 1996

JUDr.Vladimír JURKA

soudce Ústavního soudu

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru