Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2171/17 #4Usnesení ÚS ze dne 31.08.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Opava
SOUD - OS Ostrava
OBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Šilheřovice
OBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Ludgeřovice
OBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Ostrava
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
JINÝ ORGÁN VEŘEJNÉ MOCI - Státní pozemkový úřad
KRAJ / KRAJSKÝ ÚŘAD - Moravskoslezský kraj
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuprocesní - pokračování v řízení
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:3.US.2171.17.4
Datum podání13.07.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2171/17 ze dne 31. 8. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů: 1) Geoffrey Robert Hoguet, 2) Nancy Hoguet Tilghman, 3) The 2009 Irrevocable Trust for Peter A. Looram, sídlem Glen Eagle Drive 280, Aspen, Colorado, USA, a 4) The 2009 Irrevocable Trust for Bettina L. Burr, sídlem Hubbard Park Road 8, Cambridge, Massachusetts, USA, zastoupených JUDr. Jarmilou Kolářovou, advokátkou, sídlem Vinohradská 403/17, Praha 2 - Vinohrady, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2018 č. j. 22 Cdo 5192/2016-653, ze dne 27. června 2017 č. j. 22 Cdo 5583/2016-563, č. j. 22 Cdo 4591/2016-406, č. j. 22 Cdo 4944/2016-451, č. j. 22 Cdo 4725/2016-422 a č. j. 22 Cdo 2136/2017-739, ze dne 23. května 2017 č. j. 22 Cdo 4726/2016-397 a č. j. 22 Cdo 5541/2016-497, ze dne 2. května 2017 č. j. 22 Cdo 5318/2016-413, č. j. 22 Cdo 4638/2016-536 a č. j. 22 Cdo 5113/2016-453 a ze dne 26. dubna 2017 č. j. 22 Cdo 4716/2016-506, rozsudkům Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. prosince 2016 č. j. 56 Co 322/2016-658, ze dne 13. července 2016 č. j. 56 Co 123/2016-510, ze dne 29. června 2016 č. j. 56 Co 112/2016-376, ze dne 25. května 2016 č. j. 56 Co 245/2015-388, ze dne 23. května 2016 č. j. 56 Co 247/2015-592, ze dne 17. května 2016 č. j. 56 Co 232/2015-436, č. j. 56 Co 229/2015-354 a č. j. 56 Co 223/2015-426, ze dne 13. května 2016 č. j. 56 Co 224/2015-347 a č. j. 56 Co 231/2015-335 a ze dne 21. dubna 2016 č. j. 56 Co 246/2015-459 a č. j. 56 Co 230/2015-367, rozsudkům Okresního soudu v Opavě ze dne 24. září 2015 č. j. 7 C 142/2011-294, ze dne 24. září 2015 č. j. 7 C 203/2008-438, ze dne 30. března 2015 sp. zn. 17 C 141/2011-196, ze dne 27. března 2015 č. j. 12 C 356/2008-401 a č. j. 12 C 142/2011-183, ze dne 20. března 2015 č. j. 12 C 141/2011-186, č. j. 10 C 141/2011-201, č. j. 12 C 353/2008-263 a č. j. 17 C 140/2011-236 a ze dne 19. března 2015 č. j. 10 C 353/2008-244 a č. j. 10 C 142/2011-173 a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. dubna 2016 č. j. 61 C 383/2008-618, za účasti Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Ostravě, Okresního soudu v Opavě a Okresního soudu v Ostravě, jako účastníků řízení, a 1) obce Šilheřovice, sídlem Střední 305, Šilheřovice, 2) státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic s dálnic ČR, sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, 3) obce Ludgeřovice, sídlem Markvartovická 52/48, Ludgeřovice, 4) statutárního města Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, 5) státního podniku Povodí Odry, sídlem Varenská 3101/49, Ostrava, 6) České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, 7) České republiky - Státního pozemkového úřadu, sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 8) Moravskoslezského kraje, sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, 9) příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, 10) státního podniku Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, sídlem Třanovského 622/11, Praha 6 - Řepy, 11) spolku Tělovýchovná jednota Ostrava, sídlem Varenská 3098/40a, Ostrava a 12) státního podniku Lesy České republiky, s. p., sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

V řízení po zemřelé stěžovatelce Nancy Hoguet Tilghman bude nadále pokračováno s jejím právním nástupcem, jímž je Nancy H. Tilghman Revocable Trust, sídlem na adrese jeho správce Stephena P. Erba.

Odůvodnění:

1. Ústavními stížnostmi podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jež byly nejprve vedeny pod samostatnými spisovými značkami sp. zn. III. ÚS 2171/17, sp. zn. I. ÚS 2328/17, sp. zn. III. ÚS 2329/17, sp. zn. II. ÚS 2519/17, sp. zn. III. ÚS 2520/17, sp. zn. I. ÚS 2536/17, sp. zn. IV. ÚS 2796/17, sp. zn. I. ÚS 2797/17, sp. zn. IV. ÚS 2812/17, sp. zn. III. ÚS 2813/17, sp. zn. I. ÚS 2814/17 a sp. zn. I. ÚS 3812/18 a které Ústavní soud v souladu s § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen "občanský soudní řád"), usneseními ze dne 22. 8. 2017, ze dne 19. 9. 2017 a ze dne 26. 5. 2020 spojil ke společnému řízení, stěžovatelé brojili proti shora označeným rozhodnutím, vydaným v řízeních, v nichž se domáhali určení, že jejich právní předchůdce Dr. Alphonse Mayer de Rothschild byl ke dni svého úmrtí výlučným vlastníkem nemovitostí specifikovaných v napadených rozhodnutích, případně že Clarice Adelaide de Rothschild byla ke dni svého úmrtí výlučnou vlastnicí těchto nemovitostí. Dále se domáhali i určení, že stěžovatelé jsou vlastníky daných nemovitostí, každý v podílu ve výši ideální 1/4, jakož i toho, aby byla žalovaným vedlejším účastníkům uložena povinnost vyklidit předmětné nemovitosti.

2. Přípisem ze dne 25. 5. 2020 právní zástupkyně stěžovatelů informovala Ústavní soud o tom, že druhá stěžovatelka zemřela. Dne 7. 7. 2020 tuto skutečnost doložila kopií úmrtního listu (včetně jeho překladu do českého jazyka), ze kterého vyplývá, že datum úmrtí druhé stěžovatelky bylo stanoveno na den 11. 4. 2020. V tomtéž přípisu právní zástupkyně stěžovatelů informovala, že dědicem po zemřelé druhé stěžovatelce je její syn Stephen P. Erb, jenž je zároveň správcem majetku zemřelé. K tomu doložila kopii plné moci pro zastupování v řízení o ústavních stížnostech udělené jí uvedeným dědicem zemřelé druhé stěžovatelky. Následně dne 10. 7. 2020 právní zástupkyně stěžovatelů Ústavnímu soudu zaslala originály uvedených dokumentů (úmrtní list a plnou moc). Přípisem ze dne 24. 8. 2020 právní zástupkyně stěžovatelů upřesnila, že do řízení namísto zemřelé vstupuje Nancy H. Tilghman Revocable Trust se sídlem na adrese jeho správce, výše uvedeného Stephena P. Erba.

3. Ztratí-li v průběhu řízení o ústavní stížnosti stěžovatel, který je fyzickou osobou, způsobilost být účastníkem řízení, a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, je podle § 63 zákona o Ústavním soudu, ve spojení s § 107 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ten, kdo vstoupil do práv nebo povinností, o něž v řízení jde. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, resp. kdo bude procesním nástupcem zemřelého účastníka, soud rozhodne usnesením (§ 107 odst. 1 občanského soudního řádu).

4. V posuzované věci podle názoru Ústavního soudu pokračování v řízení o ústavních stížnostech s právním nástupcem druhé stěžovatelky nic nebrání, neboť v něm nejde o právo, jež je vázáno jen na osobu účastníka řízení, a podle hmotného práva jeho smrtí k zániku práva nedošlo. Za této situace Ústavní soud rozhodl, že v řízení o ústavních stížnostech bude pokračováno s právním nástupcem zemřelé druhé stěžovatelky, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2020

Jiří Zemánek v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru