Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2129/10 #2Usnesení ÚS ze dne 18.10.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 2
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkadvokát/ustanovený
EcliECLI:CZ:US:2010:3.US.2129.10.2
Datum podání23.07.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 30


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2129/10 ze dne 18. 10. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 18. října 2010 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Michaely Židlické, ve věci navrhovatele P. C., zastoupeného Mgr. Michaelem Kohlem, advokátem se sídlem v Praze 7, Jirečkova 1017/18, o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2010 č. j. 28 Co 194/2010-133 a Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11. 11. 2009 č. j. 26 C 292/2008-87, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení výše označených usnesení, kterými byla zamítnuta jeho žádost o ustanovení advokáta k bezplatnému zastupování v řízení o přiznání přiměřeného zadostiučinění, vedeném na základě jeho žaloby proti České republice - Ministerstvu spravedlnosti. Soudy dle jeho přesvědčení nepostupovaly v souladu s § 30 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu, když mu k ochraně jeho zájmů odmítly ustanovit zástupce a tak došlo k zásahu do práv, zakotvených v čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod. Uvedl, že nelze souhlasit se závěrem soudů, podle něhož "ochrana zájmů žalobce nevyžaduje ustanovení zástupce pro řízení", když podle § 30 občanského soudního řádu nejde o rozhodování, spočívající na jejich úvaze - příslušná norma neobsahuje definici "soud může ustanovit" ale naopak "soud ustanoví" účastníku zástupce, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníka usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným. Důvodem k odmítnutí návrhu je také zjištění, že je nepřípustným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) a odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného usnesení Městského soudu v Praze zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Jmenovaný soud přezkoumal rozhodnutí soudu I. stupně, jímž byl žalobci, nyní stěžovateli, zamítnut návrh na ustanovení zástupce (advokáta) ve věci žaloby o zaplacení zadostiučinění za průtahy v řízení, a po zjištění, že Obvodní soud pro Prahu 2 v souladu s § 30 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu zhodnotil správně nejen majetkové poměry žalobce, ale také to, zda ustanovení zástupce - advokáta je třeba k ochraně jeho zájmů, opodstatněně toto rozhodnutí potvrdil.

V odůvodnění svého usnesení pak vyložil, proč se s názorem a závěrem soudu I. stupně, podle kterého důvody k ustanovení advokáta žalobci v předmětném řízení nejsou, ztotožnil. Proto lze v dalším na odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh odmítnut jako zjevně neopodstatněný [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. října 2010

Jiří Mucha

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru