Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 211/98Usnesení ÚS ze dne 09.07.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
Věcný rejstříkdaň/výpočet
EcliECLI:CZ:US:1998:3.US.211.98
Datum podání06.05.1998
Napadený akt

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

357/1992 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 211/98 ze dne 9. 7. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 211/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti F.S., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 5. 5. 1998 ústavní stížnost, která byla doručena Ústavnímu soudu dne 6. 5. 1998. Z podané ústavní stížnosti vyplývá, že navrhovatel si stěžuje na rozhodnutí - platební výměr č. 970001017 F.ú., ze dne 20. 8. 1997, kterým byla stanovena daň z převodu nemovitosti. Vzhledem k tomu, že z podání navrhovatele nebylo zřejmé, zda řízení ve věci daně z převodu nemovitosti bylo již ukončeno, dotázal se Ústavní soud na stav řízení F.ú. Ze sdělení F.ú., čj. 58617/98/325960/6187, ze dne 26. 5. 1998, vyplynulo, že proti výše uvedenému platebnímu výměru bylo podáno odvolání, o němž rozhodlo FŘ rozhodnutím, čj. FŘ 140/4151/97, ze dne 9. 2. 1998, které nabylo právní moci dne 28. 2. 1998. Vzhledem k tomu, že v předmětné věci se jedná o správní rozhodnutí, jehož zákonnost je přezkoumatelná soudem podle ust. § 244 a násl. občanského soudního řádu (dále jen "o.s.ř."), vyzval Ústavní soud navrhovatele

III. ÚS 211/98

přípisem ze dne 8. 6. 1998, doručeným dne 15. 6. 1998, aby sdělil, zda byla podána správní žaloba. Ze sdělení navrhovatele ze dne 22. 6. 1998 vyplynulo, že žaloba na přezkoumání zákonnosti výše uvedených správcích rozhodnutí podána nebyla.

Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat náležitosti stanovené zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 75 odst. 1 cit. zákona je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže navrhovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. V případě ochrany práva, o němž bylo rozhodováno ve správním řízení, je takovým procesním prostředkem správní žaloba na přezkoumání zákonnosti správního rozhodnutí, podaná podle § 244 a násl. o.s.ř. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že tento procesní prostředek vyčerpán nebyl, a ústavní stížnost byla podána ihned po rozhodnutí FŘ o odvolání proti platebnímu výměru F.ú. Ústavní soud proto dospěl k závěru, že ústavní stížnost je nepřípustná.

Vzhledem k těmto skutečnostem nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; odmítnout jako návrh nepřípustný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. července 1998

JUDr.Vladimír JURKA

soudce Ústavního soudu

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru