Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 208/97Usnesení ÚS ze dne 07.10.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.208.97
Datum podání13.06.1997

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 208/97 ze dne 7. 10. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 208/97-10

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatelky JUDr. I.D., zastoupené advokátem JUDr. L.D., o návrhu ze dne 12. června 1997, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, který Ústavní soud České republiky obdržel dne 13. června 1997, se stěžovatelka domáhala přezkoumání postupu Krajského soudu v Českých Budějovicích v řízení o odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Českých Budějovicích, který ve věci sp. zn. P 309/95 vydal předběžné opatření. Poukázala na to, že odvolací soud neprojednal věc veřejně, o datu jednání nevěděla, neměla tak možnost se ho zúčastnit a navrhnout případné důkazy. Proto je přesvědčena o tom, že soud svým postupem porušil právo, zaručené jí čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, a navrhla, aby Ústavní soud usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 7 Co 2560/95-125, ze dne 26. března 1997, zrušil.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné- moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný (§ 72 odst. 1 písm. a) a § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb.).

Z obsahu stížnosti a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 7 Co 2560/95-125, ze dne 26. března 1997, bylo zjištěno, že označený soud při rozhodování o odvolání proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích, jímž bylo vydáno předběžné opatření o zákazu styku otce s nezletilou, postupoval v souladu s § 214 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu. Toto ustanovení umožňuje, aby k projednání odvolání nebylo nařizováno jednání, směřuje-li proti usnesení.

111. ÚS 208/97-11

S ohledem na uvedená zjištění a citovaná právní ustanovení rozhodl Ústavní soud tak, jak ve výroku obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 7. října 1997

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru